Tilmelding og priser

For at holde priserne nede, har vi indført differentieret betaling. Det betyder, at prisen afhænger af, hvor meget børnene skal være i Svanereden.

Derfor er det vigtigt, at forældrene overholder de pasningstidspunkter, som de har meddelt Svanereden.

Ændring i betaling pga. ændrede pasningstider skal varsles skriftligt og med en måneds varsel til den første.

SFO - Svanereden   
Op til seks timer ugentligt 11 mdr kr. 700
kl. 7.30 - 15.00 11 mdr. kr. 900
kl. 7.30 - 16.00 11 mdr. kr. 1000
kl. 7.30 - 17.00 11 mdr. kr. 1100
SFO 4. klasse 11 mdr kr. 450

To gange årligt opkræves et beløb til afholdelse af aktiviteter på kr. 100.

I skoleferierne kan der opkræves et mindre ekstrabeløb af dem, der deltager i arrangementer uden for ’huset’, idet vi gerne vil arrangere noget specielt for disse børn.

Indmeldelse

Alle børn som går på NGG optages i Svanereden ved ansøgning.

Indmeldelse sker ved henvendelse på skolens kontor eller i Svanereden. Du kan også tilmelde dit barn ved at udfylde nedenstående indmeldelsesblanket:

Indmeldelsesblanket

Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk, når barnet skal i 4. klasse. Udmeldelse på andre tidspunkter skal ske skriftligt med en måneds varsel til den første.