Skolepenge og tilskud

Ventelistegebyr (refunderes ikke)   300 kr.
Den danske afdeling - Grundskole   
Indskud   2.000 kr.
Skolepenge - første barn (ny takst pr. 1. september 2017 - se nederst) 12 mdr 1.350 kr.
Skolepenge - andet barn (ny takst pr. 1. september 2017 - se nederst) 12 mdr 1.250 kr.
Skolepenge - tredje barn (ny takst pr. 1. september 2017 - se nederst) 12 mdr 750 kr.
Skolepenge - fjerde barn 12 mdr 0 kr.
Gymnasium + HF    
HF- studerende (ny takst pr. 1. september 2017 - se nederst) 11 mdr 700 kr.
Skolepenge - første barn 12 mdr 1.350 kr.
Skolepenge - andet barn 12 mdr 1.250 kr.
Skolepenge - tredje barn 12 mdr 750 kr.
Indskud   2.000
Music Acadamy (deltagerbetaling)   
Vokallinjen 9 mdr 350 kr.
Instrumentlinjen 9 mdr 350 kr.
Begge linjer 9 mdr 450 kr.
NGG international - Grundskole   
Indskud   3000 kr.
Skolepenge - første barn 11 mdr 2500 kr.
Skolepenge - andet barn 11 mdr 2100 kr.
Skolepenge - tredje barn 11 mdr 1600 kr.
Skolepenge- fjerde barn 11 mdr 0 kr.
Early Years ekskl. kommunal refusion 11 mdr 5100 kr.
Forskole   
Ællingen ekskl. kommunal refusion (ca. 70%) 12 mdr 4300 kr.

Indskud

Ved optagelse på NGG betaler hvert hjem et indskud.

Indskudsbeløbet returneres senest 1 år efter, at eleven har forladt NGG - fratrukket eventuelt skyldigt beløb til skolen.

Såfremt eleven har fået økonomisk tilskud fra skolen eller Støtteforeningen returneres indskudsbeløbet ikke - uanset hvor stort tilskuddet har været. Indskudsbeløbet returneres ej heller, hvis eleven ved optagelse i 0. klasse ikke påbegynder klassetrinnet.

Skolepenge og udmeldelse

Skolepengenes størrelse fastsættes af skolens bestyrelse hvert år. Skolepengene stiger for grundskole- og HF-elever med kr. 150,00 pr. måned fra 1. september 2017.

På den danske afdeling er skolepengene delt over 12 måneder, mens skolepengene på den Internationale afdeling er delt over 11 måneder.

Hvis en elev begynder på NGG før den 20. i måneden betales det totale skolepenge beløb. Hvis eleven begynder efter den 20. i måneden betales der først skolepenge for den næstkommende måned.

Udmeldelse af en elev på den internationale afdeling skal ske med 1 måneds varsel til den første i måneden, og kan ikke ske efter den 1. april.

Udmeldelse af en elev på den danske afdeling sker helt automatisk ved endt skoleår i 2.HF eller 3. gymnasieklasse.

Da skolepengene er udregnet på 12 måneder skal der også betales for juli måned i afgangsklasserne.

Udmeldelse på andre klassetrin skal ske med 1 måneds varsel til den første i måneden. Sker udmeldelsen efter 1. april, skal der betales skolepenge til og med juli måned.

Regler for betaling i SFO’en (Svanereden) og Ællingen følger de samme regler som på den danske afdeling.

Hvis NGG afbryder samarbejdet ophører skolepengene i indeværende måned.

Tilskud til skolepenge

Hvert år kan man søge NGG om nedslag i skolepengene. Hvis man vil søge om nedslag i skolepengene for et kommende skoleår, skal udfyldt ansøgningsskema returneres sammen med årsopgørelsen for kalenderåret før skoleåret.

Ansøgningsskema 0. - 10. klasse  Ansøgningsskema for gymnasiet/HF

Hvis årsopgørelsen ikke er vedlagt, kan der ikke tages stilling til ansøgningen.

Indtil svar foreligger skal skolepengene betales fuldt ud. Hvert år skal ansøgningen fornys, idet fripladsgrænserne fastsættes af skolens bestyrelse.

I ekstraordinære tilfælde, hvor der opstår en pludselig ændring i familiens økonomi, kan rektor bevilge nedslag i skolepengene i en kortere eller længere periode.