Om grundskolen

På NGG er den enkelte elev i fokus. Vi lægger stor vægt på faglighed, og vi arbejder for, at vores elever får de optimale faglige udfordringer i et godt arbejdsmiljø.

På NGG lærer eleverne at have lektier for, skabe arbejdsro og at turde stå frem for andre. Vi mener, det er vigtigt, at eleverne bliver bedømt for deres arbejdsindsats, og derfor starter vi med at give karakterer efter 7-trinsskalaen allerede fra slutningen af 1. klasse. I 0.-1. klasse får eleverne udtalelser. Tre gange årligt modtager eleverne karakterbøger eller udtalelser.

Privatskole

Som privatskole har NGG friere rammer til at tilrettelægge undervisningen. Det betyder bl.a. at eleverne får sprogfag, biologi, geografi og fysik tidligere end på andre skoler.

Elevernes mulighed for at udfolde sig kreativt og socialt er vigtig for deres udvikling. Derfor har vi masser af kreative tilbud, både i skoletiden og i fritiden. Vi har kor, orkestre, sportshold i mange idrætsgrene og meget andet. Vi går op i at synliggøre elevernes indsats, og derfor er idrætsarrangementer, koncerter, optrædener mm. hyppigere på NGG end på andre skoler.

Frivillighed og forskellighed

Vi har rigtig mange tilbud på NGG, men vi erkender også, at vi ikke kan alt. Derfor er vores aktiviteter en mulighed og et tilvalg, eleverne og forældrene kan gøre. Vi mener, at familien selv skal disponere over barnets tid, og derfor er alle vores aktiviteter lige fra lektiecafé til ekstra valgfag frivillige.  

Gymnasieforberedende Grundskole

NGG er både grundskole og gymnasium. For os er grundskolen ikke en færdig uddannelse, men en forberedelse til videre uddannelse. Lærerkollegiet på grundskolen udveksler derfor tanker og erfaringer med fakultetet på gymnasiet, så eleverne bliver forberedt bedst muligt til deres videre uddannelse. Det gør overgangen fra grundskole til gymnasium lettere for vores elever – især dem der vælger NGG som gymnasium.

Forælder på NGG

Forældrene spiller en stor rolle for livet på grundskolen. Vi ved, at et stærkt forældresammenhold styrker børnenes sammenhold. Derfor opfordrer vi forældrene til at engagere sig i skolen. Alle klasser vælger en forældrerepræsentant, og forældrerepræsentanterne vælger repræsentanter til skolens bestyrelse.