Kompetenceplan for digital dannelse

På NGG er vores elevers digitale dannelse et vigtigt fokuspunkt. Det er vigtigt for os som undervisningsinstitution, at vi som led i den faglige undervisning giver vores elever et varieret kendskab til digitale værktøjer, platforme og digital adfærd i det offentlige rum.

Kompetenceplan

Følgeskrivelse til kompetenceplanen