Skolerejser

På NGG elsker vi at rejse med vores elever, og vi mener, det er udbytterigt såvel fagligt som socialt. Nye venskaber opblomstrer, eleverne oplever nye måder at lære på, og de får en masse sjove og gode oplevelser, som de kan bygge videre på i livet.

Fra 1.-7. klasse er der derfor mindst én lejrtur til en indenlandsk destination, og her er der særligt fokus på, at eleverne lærer nye egne af Danmark at kende.

I 9. klasse rejser hele årgangen samlet ca. 3 dage til en destination, hvor eleverne kan være sammen under hyggelige former. Her lægger vi særligt vægt på, at eleverne styrker deres samarbejdsevner og får prøvet egne grænser af ved diverse aktiviteter.

10. klasseeleverne rejser hvert år til en europæisk storby. Disse historiske og kulturelle rejser giver eleverne en masse at bygge videre på, når de fx skal skrive deres afsluttende projekt i linjefagene i 10. klasse.

 

Sygeforsikring under rejser 

Skolen har via Gouda Rejseforsikring tegnet en rejseforsikring for alle elev-/lærerrejser i norden, europa og verden. Policenummeret er: DK-4709943. Rejseforsikringen dækker 100%, men eleven skal selv medbringe det blå sygesikringskort i EU- og EØS-lande, og det gule sygesikringskort hvis turen går til norden. 

Gouda Rejseforsikring vil herefter dække i tilknytning til kortet og således sikre, at I fortsat er 100% dækket – både for evt. udgifter til privathospital og ikke mindst for en evt. hjemtransport.

Skolen har IKKE tegnet en afbestillingsforsikring!

Klik her, hvis du ønsker at se hvordan rejseforsikringen dækker.