Undervisningsplaner

På NGG følger vi delvist folkeskolens Fælles Mål hvad angår slutmål, delmål og undervisnings- eller læseplaner. Vi mener dog, at eleverne bliver dygtigere af at starte tidligere med hhv. sprogfag, biologi, geografi og fysik.

Nedenfor kan du se, hvordan NGG konkret afviger fra folkeskolen i de forskellige fag.

Afvigelser