Samfundsfaglige studieretninger

Internationale studier - Global politik og økonomi

Internationale studier : Engelsk A – Samfundsfag A

Global politik og økonomi : Samfundsfag A – Matematik A

Er det lige dig at diskutere om Danmark skal forblive i EU? Kan du undre dig over hvor staten for penge fra? Kunne du tænke dig at undersøge hvordan man kunne få flere til at købe elbiler? Vil du gerne vide mere om verden uden for Danmark? – så er disse studieretninger noget for dig.

Det er vigtigt, at du interesserer dig for samfundet, at du har lyst til at følge med i nyhederne. Du kan lide at undre dig, og du vil gerne prøve at undersøge og finde en sammenhæng og en forklaring på daglige hændelser – hvorfor vi ofte optræder så ens, selvom vi alle er forskellige.

Du er ikke bange for at arbejde med tabeller og grafer, og du vil gerne lære at arbejde med dem i digitale midler. Du vil begynde at tale om finanslov, skattetryk, og du vil forstå og diskutere de forskellige synspunkter mellem de politiske partier. Du vil komme til at diskutere store begivenheder i verden, og forstå at Danmark og danskerne ikke bestemmer alt – selv det der sker i Danmark.

På de samfundsvidenskabelige studieretninger vil du gennem områderne: politik, sociologi og økonomi få en bred viden om samfundet lokalt, i Danmark, i Europa og i verden. Du vil lære at lave spørgeskemaer, interviews og hvordan du kan observere menneskers adfærd uden de bemærker det. Det vil du lære i klasseværelset og ved besøg lokalt, ekskursioner i Danmark og spændende studierejser til udlandet.

En samfundsvidenskabelig studieretning er et godt afsæt til at begynde en videregående uddannelse inden for økonomi, politik, pædagogik og kultur.