Nøgletal og karaktersnit

GENNEMSNIT
År 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gennemsnit studentereksamen 7,4  7,4 7,1 7,0  7,5

 7,8

7,2

Løfteevne - STX 0,2   0,1  0,1 0,3*   0,2   0,2 0,1 
Gennemsnit hf-eksamen 5,9  4,7

5,8

5,6  6,0  5,0 5,4 
Løfteevne - HF 0,0  -0,2  0,1  0,0  -0,2  -0,2 -0,3 

I tabellen angiver *, at forskellen på det faktuelle karaktergennemsnit og den socioøkonomiske reference er statistisk signifikant.


Alle gennemsnit er baseret på 7-trinsskalaen.

Gennemsnittets store udsving på HF skal ses i lyset af, at der kun er ét hf-spor på NGG. Der vil derfor i nogle år være relativt få elever 10-15 bag karaktergennemsnittet. 
 

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform.

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform.

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser

Løfteevne på baggrund af socioøkonomisk reference

 

Fraværsopgørelse.

I henhold til undervisningsministeriets bestemmelser skal institutioner for hvert skoleår offentliggøre ét samlet tal for det fysiske fravær og ét samlet tal for det skriftlige fravær.

En nærmere beskrivelse af reglerne på NGG for fraværsregistreringen og for, hvordan vi vil nedbringe fraværet, er angivet i skolens Studie- og ordensregler.

 

Fraværsgennemsnit:

2018/2019 

Fysisk fravær:

8,9%

Skriftligt fravær:

9,7%