Nøgletal og karaktersnit

GENNEMSNIT
År 2018  2019 2020
Gennemsnit studentereksamen 7,4  7,3  8,1
Løfteevne - STX 0,2   0,1  
Gennemsnit hf-eksamen 5,9  5,5  6,0
Løfteevne - HF 0,0   -0,1  

I tabellen angiver *, at forskellen på det faktuelle karaktergennemsnit og den socioøkonomiske reference er statistisk signifikant.


Alle gennemsnit er baseret på 7-trinsskalaen.

Gennemsnittets store udsving på HF skal ses i lyset af, at der kun er ét hf-spor på NGG. Der vil derfor i nogle år være relativt få elever 10-15 bag karaktergennemsnittet. 
 

På uddannelsesstatistik.dk kan man se alle nøgletal, herunder: Link

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer

Andel studenter, som i september to år efter studentereksamen, er i gang med en videregående uddannelse.

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser

 

Løfteevne på baggrund af socioøkonomisk reference

 

Fraværsopgørelse.

I henhold til undervisningsministeriets bestemmelser skal institutioner for hvert skoleår offentliggøre ét samlet tal for det fysiske fravær og ét samlet tal for det skriftlige fravær.

En nærmere beskrivelse af reglerne på NGG for fraværsregistreringen og for, hvordan vi vil nedbringe fraværet, er angivet i skolens Studie- og ordensregler.