Nøgletal og karaktersnit

GENNEMSNIT
År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gennemsnit studentereksamen 6,6  7,4 7,1 7,0  7,5

 7,8

7,3

Løfteevne - STX    0,1  0,1 0,3*   0,2   0,2  
Gennemsnit hf-eksamen 5,9  4,7

5,8

5,6  6,0  5,0  
Løfteevne - HF   -0,2  0,1  0,0  -0,2  -0,2  

I tabellen angiver *, at forskellen på det faktuelle karaktergennemsnit og den socioøkonomiske reference er statistisk signifikant.


Alle gennemsnit er baseret på 7-trinsskalaen.

Gennemsnittets store udsving på HF skal ses i lyset af, at der kun er ét hf-spor på NGG. Der vil derfor i nogle år være relativt få elever 10-15 bag karaktergennemsnittet. 
 

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform.

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform.

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser

Løfteevne på baggrund af socioøkonomisk reference

Fraværsgennemsnit:

2017/2018  STX : 9,1 %

                HF : 16,0 %