Nøgletal og karaktersnit

GENNEMSNIT
År  2019 2020 2021
Gennemsnit studentereksamen  7,3  8,1 8,5
Løfteevne - STX  0,1    
Gennemsnit hf-eksamen  5,5  6,0 5,7
Løfteevne - HF  -0,1    


Alle gennemsnit er baseret på 7-trinsskalaen.

 

På uddannelsesstatistik.dk kan man se alle nøgletal, herunder: Link

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer

Andel studenter, som i september to år efter studentereksamen, er i gang med en videregående uddannelse.

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser

 

Løfteevne på baggrund af socioøkonomisk reference

 

Fraværsopgørelse.

I henhold til undervisningsministeriets bestemmelser skal institutioner for hvert skoleår offentliggøre ét samlet tal for det fysiske fravær og ét samlet tal for det skriftlige fravær.

En nærmere beskrivelse af reglerne på NGG for fraværsregistreringen og for, hvordan vi vil nedbringe fraværet, er angivet i skolens Studie- og ordensregler.