Diverse

Tilskud

Tilskud til skolepenge

Hvert år kan man søge NGG om nedslag i skolepengene. Hvis man vil søge om nedslag i skolepengene for et kommende skoleår, skal udfyldt ansøgningsskema returneres sammen med årsopgørelsen for kalenderåret før skoleåret samt seneste lønseddel.

Ansøgningsskema 0. - 10. klasse  Ansøgningsskema for gymnasiet/HF

Hvis årsopgørelse og lønseddel ikke er vedlagt, kan der ikke tages stilling til ansøgningen.

Indtil svar foreligger skal skolepengene betales fuldt ud. Hvert år skal ansøgningen fornys, idet fripladsgrænserne fastsættes af skolens bestyrelse.

Det skal dog bemærkes, at skolen kun råder over begrænsede midler til dette formål.

I ekstraordinære tilfælde, hvor der opstår en pludselig ændring i familiens økonomi, kan rektor bevilge nedslag i skolepengene i en kortere eller længere periode.