Resultatlønskontrakt

Resultatlønskontrakter og opfyldelse heraf for rektor

2016 - Resultatlønskontrakt for skoleåret 15/16

2017 - Opfyldelse af resultatløn for skoleåret 15/16

2018 - Opfyldelse af resultatløn for skoleåret 17/18

2019 - Opfyldelse af resultatløn for skoleåret 18/19

2020 - Opfyldelse af resultatløn for skoleåret 19/20