Lærere

Anders Gerlach · AGE
Email: AGE@ngg.dk
Andreas Mortensen · AMO
Email: AMO@ngg.dk
Anne Schütze · ASC
Email: ASC@ngg.dk
Anette Ljungstrøm Larsen · ALL
Email: ALL@ngg.dk
Annett Kjær Andersen · AKA
Email: AKA@ngg.dk
Annette Bak-Pedersen · ABP
Email: ABP@ngg.dk
Annette Holm-Nielsen · AHN
Email: AHN@ngg.dk
Anne-Sofie Schou Munk · ASM
Email: ASM@ngg.dk
Astrid Grønne Leth · AGL
Email: AGL@ngg.dk
Benedikte Frøling · BFR
Email: BFR@ngg.dk
Benjamin Frøling · BEF
Email: BEF@ngg.dk
Bente Lauridsen Kühl · BLK
Email: BLK@ngg.dk
Bente Sus Abelin Sørensen · BAS
Email: BAS@ngg.dk
Birthe Andersen · BAN
Email: BAN@ngg.dk
Charlotte Steenfeldt Østergaard · COS
Email: COS@ngg.dk
Christina Norvold · CNO
Email: CNO@ngg.dk
Christine Kaltoft · CKA
Email: CKA@ngg.dk
Claus Esmer · CES
Email: CES@ngg.dk
Ditte Toft Jacobsen · DTJ
Email: STJ@ngg.dk
Elin Wilhjelm · EWI
Email: EWI@ngg.dk
Elisabeth Julie Rechnagel · EJR
Email: EJR@ngg.dk
Emilie Wittrup Andersen · EWA
Email: EWA@ngg.dk
Erling Iversen · EIV
Email: EIV@ngg.dk
Esben Dyekjær · EDY
Email: EDY@ngg.dk
Eva Garde Hagens · EGH
Email: EGH@ngg.dk
Gitte Steinmetz · GST
Email: GST@ngg.dk
Helle Dyekjær · HDY
Email: HDY@ngg.dk
Helle Sundstrøm · HSU
Email: HSU@ngg.dk
Jacob Holst-Jensen · JHJ
Email: JHJ@ngg.dk
Jan Mouritzen · JMO
Email: JMO@ngg.dk
Jens Peter Bang · JPB
Email: JPB@ngg.dk
Jens Ulrik Engelund · JUE
Email: JUE@ngg.dk
Jesper Buchenskjoll Bærentsen · JBB
Email: JBB@ngg.dk
Jesper Krone Johansen
JKJ
Email: JKJ@ngg.dk
Jesper Tvilde · JTV
Email: JTV@ngg.dk
Jim Nydam Bjerregaard · JNB
Email: JNB@ngg.dk
Jon Michelsen · JMI
Email: JMI@ngg.dk
Karin Joubert · KAJ
Email: KAJ@ngg.dk
Karina Kølle · KKO
Email: KKO@ngg.dk
Katja Jægerfeldt Schwarz · KAS
Email: KAS@ngg.dk
Kim Bjørndal Lyrn · KBL
Email: KBL@ngg.dk
Kimi Wagner · KWA
Email: KWA@ngg.dk
Kirsten Thamstrup-Moser · KTM
Email: KTM@ngg.dk
Lars Petersen Schmidt · LPS
Email: LPS@ngg.dk
Lars Ulrich · LUL
Email: LUL@ngg.dk
Lene Christophersen · LCH
Email: LCH@ngg.dk
Linda Young · LYO
Email: LYO@ngg.dk
Line Knudsen Kolstrup · LKK
Email: LKK@ngg.dk
Line Kragh · LKR
Email: LKR@ngg.dk
Lise Stentoft · LST
Email: LST@ngg.dk
Maria-Verena Olsen · MVO
Email: MVO@ngg.dk
Marianne Johansson · MJO
Email: MJO@ngg.dk
Martin Brøgger-Jensen · MBJ
Email: MBJ@ngg.dk
Mette Bruun · MBR
Email: MBR@ngg.dk
Mette Lise Rogne · MLR
Email: MLR@ngg.dk
Mia Bechmann Hansen · MBH
Email: MBH@ngg.dk
Micha Branth · MIB
Email: MIB@ngg.dk
Michael Petersen · MPE
Email: MPE@ngg.dk
Mikkel Berg Lid Andersen · MBA
Email: MBA@ngg.dk
Mogens Kirkedal · MKI
Email: MKI@ngg.dk
Naia Sofia Frost · NFR
Email: NFR@ngg.dk
Niels Christian Fristrup · NCF
Email: NCF@ngg.dk
Pernille Sonne · PSO
Email: PSO@ngg.dk
Patrick Bagge · PBA
Email: PBA@ngg.dk
Peter Olsen · POL
Email: POL@ngg.dk
Pia Grønbæk Skov Jacobsen · PGJ
Email: PGJ@ngg.dk
Sif Koldborg Bertelsen · SKB
Email: SKB@ngg.dk
Simon Lindal · SLI
Email: SLI@ngg.dk
Susanne Elisabeth Schellerup Fast · SEF
Email: SEF@ngg.dk
Søren Risum · SRI
Email: SRI@ngg.dk
Torben Knudsen · TKN
Email: TKN@ngg.dk
Ulla Taylor · UTA
Email: UTA@ngg.dk
Vibeke Sørensen · VSO
Email: VSO@ngg.dk
Vivian Christiansen · VIC
Email: VIC@ngg.dk