Rektors blog

Kære forældre,

”Mangel på opdragelse. Egoisme. Forældresvigt.”

Gennem den seneste tid er der i flere medier fløjet beskyldninger mod forældregrupper, der ikke formår at opdrage deres børn ordentligt, eller som tager børnene i forsvar, når læreren kontakter hjemmet med en reprimande. Især Berlingske har nærmest stigmatiseret det grænseløse slaraffenland, som nogle forældre henlægger børneopdragelsen i.

Som rektor for jeres børn er det et billede, som jeg slet ikke kan genkende. Opdragelse er ikke udelukkende et forældreansvar eller et skoleansvar. I dagens samfund er opdragelse funderet i et stærkt samarbejde mellem skole og hjem.

Vores hverdag består af mange valg.

I supermarkedet skal vi vælge mellem det sunde eller det usunde. Om sommeren skal vi vælge, om ferien skal gå til Sverige, til Spanien eller et helt tredje sted. Hvert fjerde år skal vi tage stilling til rød eller blå blok.

De fleste valg i livet kan ændres. Men især ét valg kan ikke ændres: Valget af sit gymnasium. Gymnasietiden er en helt essentiel periode i livet. Det er hér, man former sin fremtid og bliver formet som et helt menneske, der er klart til at indtage voksenlivet.

Endnu engang har det ringet ind til et nyt skoleår. De første skoledage er veloverståede, og eleverne er ved at finde sig til rette med skoledagen. For nogle elever er det på et højere klassetrin med nye udfordringer. For andre er det et helt nyt kapitel i en ny afdeling med nye klassekammerater og lærere.

For os på NGG er det vigtigt, at alle finder sig godt til rette både socialt og fagligt. Dét at have det godt er forudsætningen for at lære godt.

Gennem de seneste uger har historierne om de såkaldte ”puttemiddage” på gymnasier i Nordsjælland floreret i flere medier. Puttemiddage er spisning i privat regi forud for en introfest på et gymnasium, hvor piger fra 1.g serverer for drengene fra 3.g, mens drengene fra 1.g serverer for pigerne fra 3.g. Kristeligt Dagblad har fortalt historien om, hvordan disse middage nedbryder fællesskabet i gymnasieklassen. Imens har BT fokuseret på udvælgelsesmetoder med bodytequila og lapdance, der kan virke grænseoverskridende for de fleste 15-16-årige.

Det bliver sagt igen og igen: Der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed.

Den sandhed kan ikke siges for mange gange. Vores elever lærer bedre, når de trives. Vores elever trives bedre, når de er sunde. Der er mange facetter af trivsel og sundhed: Stærke venskaber, tillid til klassekammeraterne og lærerne, motion samt regelmæssige måltider med god smag og energi.

På NGG har sundhed altid spillet en vigtig, men ikke så udtalt, rolle i hverdagen. For os handler sundhed om balance. Kropslig sundhed er en vigtig del af undervisningen helt fra natur- og tekniktimerne i de små klasser til biologiundervisningen i gymnasiet. Vi har idræt på alle klassetrin og en årlig idrætsdag. I andre fag er sundhed knyttet til læren om livsstil og segmenter.