Midt i "Det forsømte forår"

En af denne årstids sange er ”Kom maj du søde milde”. For mig har maj altid haft en special plads i hjertet. Det hang sikkert sammen med at jeg fylder år netop den 4. maj. Men efterhånden som man bliver ældre er maj ikke helt så mild længere. Den kan føles lidt hård som tiden går.

Maj måned kan også være hård for vores elever, der nok ikke kun kommer maj i hu for det milde. Det er også tiden for afgangsprøver, studenter- og hf-eksamener samt for prøver som afslutning på et skoleår.

Eksamen er en del af det at gå i skole - i hvert fald på NGG. Eksamen er vigtig og det er her vi skal vise hvad vi har lært, her vi skal vise at vi kan arbejde fokuseret. Alligevel skal man nok også passe på med at puste eksamenstiden op til så store dimensioner, at det ingen steder hører hjemme.

NGG er ikke den ”Sorte Skole”, og NGG er ikke en elitær eksamensskole; men NGG er en skole, hvor vi tager det faglige arbejde seriøst. Her er der respekt om fagene, og vi forventer, at eleverne gør sig umage og er indstillet på at gøre skolearbejdet færdigt, hvilket nogle gange vil sige, at forberede sig til en afsluttende prøve. Men det skal også være sådan, at hvert barn eller ungt menneske får lov til at arbejde på netop sin måde med sine stærke og måske knap så stærke sider.

Vi har altid sagt, at på NGG er eleverne ikke et nummer i rækken men et selvstændigt individ – og det står vi stadigvæk for. Jeg arbejder hver dag for, at skolen skaber de bedste rammer for, at den enkelte får det bedst mulige udbytte. Det gælder i dagligdagen. Og det gælder i eksamenstiden, hvor udbyttet jo ofte udmøntes meget kortfattet i et af de syv tal fra karakterskalaen. Det sidste er det man i den teoretiske pædagogik kalder for en summativ evaluering, og det rimer jo på en noget utilfredsstillende måde på ”summarisk”.

Den summative evaluering har som forudsætning, at eleven har været igennem mange læreprocesser, hvor de er blevet hjulpet, vejledt og motiveret til selv at prøve kræfter med det faglige stof. Der skal være plads til at gøre fejl, og ofte lærer man af sine fejl.

På NGG har vi den holdning, at tests og standardiseringer ikke må skabe en nulfejlskultur. Der skal være plads til fejl. Plads til undren. Plads til at lære. Eksamener og karakterer må aldrig stå alene. Elevernes potentiale viser sig først, når man nysgerrigt, motiveret og stædigt gør en indsats i det daglige for pludselig at opleve følelsen af at mestre noget nyt.

På NGG vil vi fortsat arbejde med at læring er en proces. Vi konstaterer således med tilfredshed, at den nye reform af gymnasiet og hf sætter fokus på det. Derfor føler vi os også godt rustede til at komme i gang med reformen efter sommerferien. Jeg er overbevist om, at de nye 1.g'ere og 1.hf'ere vil tage godt imod det.

NGG rummer helhedsskolen fra 0. klasse til 3.g/2.hf. Det er en af de mest unikke ting ved NGG. Det gør det muligt for os at optimere elevernes indlæring over mange år. Vores gymnasieelever fra STX og HF skal naturligvis følge med tiden. Den justering som gymnasiet og hf nu gennemgår, kombineret med ånden på NGG, gør at vi føler os overbevist om at vore elever står rigtig godt rustet til fremtidens krav.

Overskriften på denne blog henviser til Hans Scherfigs roman, som senere er filmatiseret, om unge skoleelever og eksamenstiden i den kul-sorte terpeskole. Det er mange år siden, lektor Blomme tyranniserede i latin-timerne. Meget er sket siden da – dengang var det udenadslære, terperi og med en overhængende risiko for, at ”den sorte klap” gik ned til eksamen.

Nu er det heldigvis anderledes: Eksamen i dag er med forberedelsestid (nogle gange flere ugers forberedelse med lærerne som vejledere). Det nyeste er, at flere og flere eksamener er med adgang til internettet under prøverne. Og selvfølgelig skal det være sådan for eksamenen skal afspejle den daglige undervisning, og afspejle de krav, der møder børn og unge i et moderne samfund. Vi er på NGG meget tilfredse med at Undervisningsministeriet har introduceret endnu flere af disse nye eksamensformer. Vi er klar. Det er vores elever også.

Til sidst er det netop til alle eleverne, at jeg vil ønske en god eksamenstid. Man må gerne være ”spændt” og gøre sig umage, når man går til eksamen. Men husk nu at bevare jordforbindelsen. Jeg håber, at forældre kan være med til at støtte op om deres barn og sætte realistiske forventninger og glæde sig over resultatet eller give mod til, at det går bedre næste gang. I er mere end et tal og det vigtigste for mig er at I gør jer umage.

Jeg vil glæde mig meget til at fejre, når 9. og 10. klasserne får afgangsbeviserne og dermed bliver klar til ungdomsuddannelserne. Jeg glæder mig dog særligt til, at jeg som rektor får lov til at sætte den røde eller blå studenterhue på hovedet af vores elever i 3.g og 2.hf. Det er kronen på værket! Derefter kan de godt rustet sendes ud i verden.

 

Claus Reinholdt Campeotto

Rektor