Mere IT eller ikke mere IT i undervisningen - det er spørgsmålet.

Mere IT eller ikke mere IT i undervisningen – det er spørgsmålet.

Det er uomtvisteligt, at brugen af de efterhånden mange IT-værktøjer, der er en del af vores hverdag, selvfølgelig skal indgå i en moderne undervisning på NGG. Men det handler ikke om, hvor meget de bruges; men hvordan de anvendes. Det er ikke et spørgsmål om kvantitet, men om kvalitet. Vort arbejde med at implementere de digitale værktøjer er efter et stort forarbejde i lærerkollegiet nu udmøntet i en overordnet plan for hvordan og hvornår, de digitale kompetencer indgår på de enkelte klassetrin. Her udnytter vi den fordel, at vi på NGG repræsenterer en samlet pakke fra det 5-årige børnehavebarn til den 20-årige 3.g´er.Vi kan på NGG skabe en rød tråd i de digitale kompetencer gennem hele skoleforløbet.

Jeg er blevet inspireret af medie- og uddannelsesrådgiver Camilla Mehlsen, der i Politiken forleden dag skriver, at vi både skal detoxe og booste de digitale teknologier i skolen. Altså både skære ned og skrue op for brugen af IT. Det handler om at finde en god balance i forbruget af de elektroniske skærm-medier.

Det er min erfaring, at den offentlige mening om børns og unges brug af IT tit skifter. Det ene år kan være præget af historier i medierne om mobning og foruroligende historier om nøgenbilleder med videre, der rundsendes. Her får vi virkelig et indblik i skyggesiderne. Det næste år forlyder det, at vi (også i skoleverdenen) er håbløst bagud med at anvende de muligheder, som ligger i den nye teknologi. Vi bliver overhalet af kineserne og koreanerne!

Jeg er enig med Camilla Mehlsen, når hun i Politiken skriver, at jo mere digital verdenen bliver, desto mere har vi behov for at være sammen fysisk, mærke fysisk nærvær og menneskelig kontakt. Der er jo også kvaliteter i at sidde stille og fordybe sig i en bog eller være nærværende med venner og familie helt uden forstyrrelser fra smartphones, facebook, chats mv.

Men løsningen er ikke bare at sige ”luk for skærmen” eller forbyde mobiltelefoner i frikvartererne – det vil vel nok også være urealistisk både i skoledagen og i hjemmene. I undervisningen er der dog lukkede skærme – med mindre de indgår i undervisningen.

Vores plan for digital dannelse står på tre ben: anvendelsesdelen/læringen, forståelsesrammen og opdragelsesdelen/dannelsesdelen. Sidstnævnte er ikke strengt koblet op på et fag, men er fællesfagligt. På indskolingstrinnet arbejdes der med iPads med apps til leg og læring og med fokus på f.eks chatrooms og sociale medier. På mellemtrinnet tages der hul på programmer som Word, Excel og Powerpoint, og vi vil se på opdragelsesaspektet i forbindelse med sociale medier og konflikthåndtering. I udskolingen og i gymnasiet/hf er det specielt den kritiske og reflekterede tilgang til værktøjet/mediet, vi arbejder med i fagene. I gymnasiet kan der arbejdes med større problematikker såsom artificial intelligence, misbrug af digitale informationer, ”fake news”, NemID/netkøb og digitale fodspor.

De digitale værktøjer vil ikke stå alene, men bindes op på det faglige og på den aktuelle læringssituation. Vi anvender en digital værktøjspakke, der udspringer fra Office365 (som alle skolens elever/hjem har adgang til), og vi har også licens og adgang til MyAcademy, hvor der er mange små online kurser/filmklip, så man kan få en grundig instruktion i de mange krinkelkroge i Office365.

For mig at se handler det om, at det OGSÅ er skolens opgave at skabe rammerne for at udvikle gode digitale vaner – præget af kvalitet og ikke kun kvantitet. Vi skal uddanne reflekterende og vidende unge mennesker, der ikke kun forstår, hvordan de anvender IT-udstyr, men i høj grad også hvornår og hvorfor IT-værktøjer kan udvide deres horisont.

Det kommer ikke af sig selv, og det er for vigtigt til blot at lade-stå-til og tro, at det ordner sig selv. Mange i samfundet har et ansvar for at sikre børn og unge en god digital dannelse, og det ansvar tager NGG på sig.

God sommerferie.

 

Claus Reinholdt Campeotto

Rektor