Ny bygning til NGG

Jeg tænkte jeg ville benytte opmærksomheden i medierne til at gentage og uddybe mine pointer fra forældremøderne den 4. og 6. september vedrørende skolens planer om at bygge en ny skole.

Som bekendt er vi her på NGG en del af et større projekt, som hvis alt går som planlagt, vil skabe en ny og spændende bydel med et nyt og spændende NGG, til glæde for skolens brugere og hele Nordsjælland. NGG spiller en central rolle i projektet og har en stor interesse i projektets gennemførelse.

Vores nye skole kommer til at have fokus på indeklima, miljø og rationel udnyttelse af de kvadratmeter vi har til rådighed. Men en ny skole skal først og fremmest have fokus på faglighed, pædagogik og didaktik, der kan støtte op om de læringsmål, der vil være for vores børn og unge i fremtiden.

Vi er på NGG meget glade for vores samarbejde med investorerne. Aftalen med investor er skruet sammen således, at der fra begge sider er en stor interesse i at samarbejde om projektet. Vi er på NGG glade for at have meget stor indflydelse på projektet.

Indtil videre er projektet på det stadie, hvor det først skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. Dernæst skal det til høring. Og først efter denne høring er en ny lokalplan klar, dernæst kan projektet gennemføres. Selvom projektet nu er offentliggjort er der altså lang vej endnu. Jeg håber I, som forældre, ansatte og interessenter vil støtte projektet når I taler med venner, familie og lokale borgere. Og selvom projektet står på et solidt økonomisk fundament håber vi også, når tiden kommer, at I vil hjælpe NGG med fundraising, der kan gøre en flot skole endnu mere fantastisk. Men den bro krydser vi når vi kommer til den.

Selvom projektet er på et tidligt stadie håber vi stadig på at have en ny skole i 2020 og det er noget vi i bestyrelsen og på rektorkontoret kæmper hårdt for. Når I i nyhedsmedierne læser om projektet kunne I blive urolige for byggerod og støj i en periode. Jeg vil gerne berolige jer og fortælle at vi i høj grad har taget højde for dette, så den nye skole står færdig inden vi flytter. Der er ligeledes en klar adskillelse af byggeplads og skole samt tænkt på sikker transportvej til og fra skolen.

Det vigtigste for NGG nu og i fremtiden er hver eneste dag at yde den bedste undervisning til alle på NGG. Og det er et meget vigtigt budskab fra mig og bestyrelsen.

NGG kører trygt og roligt videre mens dette projekt udvikler sig. Det er stadig børnene der er vigtigst. Det er stadig faglighed, trivsel og udvikling vi koncentrerer os om. Og selvom jeg som rektor på NGG må bruge en del af min tid på dette projekt, er jeg meget stolt af det store arbejde lærere, ledelse og ansatte på NGG, hver dag gør for at skabe en fantastisk skole – lige nu. Hver dag.

I denne forbindelse må jeg også gøre opmærksom på det kæmpe frivillige arbejde, som bestyrelsen på NGG laver i denne periode af skolens liv. En stor tak til dem og en særlig tak til bestyrelsens formand Christian Trollo

Fremtidens skole kan ikke skabes af en rektor alene. Jeg får brug for hjælp. Og derfor glæder jeg mig til at inddrage hele skolen i det arbejde der ligger foran os. Og jeg håber både børn, unge, forældre, lærere og ansatte vil være med til at komme med input til fremtidens skole. Det er trods alt jer den skal laves til.

Jeg glæder mig til samarbejdet.

Med de venligste hilsner - Claus Campeotto