Stor sundhedsdag på NGG: Næring til læring går gennem sunde vaner og trivsel

Det bliver sagt igen og igen: Der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed.

Den sandhed kan ikke siges for mange gange. Vores elever lærer bedre, når de trives. Vores elever trives bedre, når de er sunde. Der er mange facetter af trivsel og sundhed: Stærke venskaber, tillid til klassekammeraterne og lærerne, motion samt regelmæssige måltider med god smag og energi.

På NGG har sundhed altid spillet en vigtig, men ikke så udtalt, rolle i hverdagen. For os handler sundhed om balance. Kropslig sundhed er en vigtig del af undervisningen helt fra natur- og tekniktimerne i de små klasser til biologiundervisningen i gymnasiet. Vi har idræt på alle klassetrin og en årlig idrætsdag. I andre fag er sundhed knyttet til læren om livsstil og segmenter.

Vi sætter stor pris på at have en sund kantine, hvor salatbaren står side om side med slikken. Det træner vores elever i at træffe sunde valg på baggrund af viden, som de har fra undervisningen. På de ældste klassetrin er vi stolte af Sportscollege, der engagerer de dygtigste sportsudøvere og gør dem til forbilleder for resten af årgangen. Endelig deltager NGG i ”En go’ BGym”, der er et projekt med 119 gymnasier, som skal fremme sundhed og trivsel for elever i begyndelsen af 1.g.

En Danmarkssensation: Projekt Store Sundhedsdag på NGG

Om få dage sætter vi dog et helt exceptionelt fokus på sundhed og trivsel i hverdagen fra Ællingen til og med 3.g/2.hf: Fredag den 4. maj afholder NGG som den første skole i Danmark Projekt Store Sundhedsdag.

Store Sundhedsdag er en tværfaglig undervisningsdag, hvor der laves aktiviteter med forskellige temaer inden for trivsel og sundhed på alle klassetrin. Idéen kommer fra vores tidligere student, Nikoline Møller Lynnerup, der nu efter gymnasiet studerer medicin på Københavns Universitet. Derudover er Nikoline frivillig i International Medical Cooperation Committee, der er en forening, som blandt andet arbejder med sundhedsfremme. Som rektor er jeg altid glad, når tidligere elever vender tilbage – især når en elev som Nikoline kommer med et nyskabende projekt, hvor NGG bliver rammen for en Danmarkssensation inden for sundhed.

Formålet med dagen er, at eleverne skal lære om facetter ved sundhed og trivsel, der er relevante i netop deres alder og med deres faglige niveau. De yngste elever får besøg af Bamsehospitalet, der gennem en leg med en bamse, som måles og vejes, skal gøre dem trygge ved sundhedsvæsenet. Mellemtrinnet skal arbejde med Sund Krop, hvor de med interaktive lege får et indblik i, hvordan kroppens organer virker. Vores 6. klasser får undervisning i førstehjælp, mens 8. klasserne og 1.g, hver for sig, får besøg af Sexexpressen, der giver et par lektioner i seksualundervisning. 1.hf skal i dialog om at nedbryde tabuer om psykiske lidelser. 2.g kommer til at behandle bæredygtighed, mens 3.g skal arbejde med de store etiske spørgsmål, der ligger i at træffe et valg om organdonation. På den måde får alle klassetrin – der ikke er på lejrskole eller til eksamen – del i den tværfaglige undervisning. Det giver dem en oplevelse ud over den almindelige undervisning og knytter dem tættere sammen. Exceptionelle oplevelser fremmer også den mentale sundhed og trivslen i fællesskabet.

Ikke ”pisk eller gulerod”

Enhver skole har et stort ansvar, når børn skal lære om sunde vaner. På Store Sundhedsdag er vi med til at fremme elevernes viden om sundhed, og de frivillige står klar til at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte banker på i netop den alder, eleverne er i. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at dagen vil være med til at give eleverne ny viden, der kan gøre det lettere for dem at træffe de sunde valg. Det vil skabe fysisk og psykisk sundhed, der øger elevernes glæde i hverdagen.

Sundhed bliver ofte fremstillet som et spørgsmål om ”pisk eller gulerod”. Min filosofi er dog, at man ikke kan piske nogen til at spise gulerødder. På NGG går vi ikke ind for løftede sundhedspegefingre, der skal diktere elever og forældre, hvordan de bør leve. Det vil hæmme familiernes frihed og tage ansvaret fra dem. I stedet går vi ind for et armslængdeprincip, hvor skolen, eleverne og forældrene har et konstruktivt samarbejde om at fremme en sund livsstil.

Mobning bliver ikke tolereret på NGG

Derudover fortsætter vi vores indsats for den mentale sundhed med vores antimobbestrategi. Det har altid været vores mantra, at vi ikke tolererer mobning på NGG. Nye digitale medier har gjort det nemmere at forfølge, udelukke og genere andre, men som skole accepterer vi ikke nogen form for mobning. Skolen og hjemmene har et fælles ansvar for at forebygge, reagere og følge op på mobning, så vi kan garantere et godt læringsmiljø på skolen.

Næring til læring

Vi glæder os meget til Store Sundhedsdag, hvor dygtige, frivillige studerende skal give vores elever næring til læring. Dagen er så enestående og exceptionel, at jeg har besluttet at lave en særlig indsats på dagen. I ugerne efter arrangementet låner jeg min blog ud til en reportageserie. Det vil give elever og forældre et indblik i, hvad der er sket på tværs af klassetrinnene, ligesom det vil være med til at udbrede historien om Nikolines gode initiativ. Derudover vil der selvfølgelig komme billeder fra dagen på grundskolens og gymnasiets sider på Facebook.

Mange venlige hilsner

Claus Campeotto