Opdragelse er vores fælles ansvar

Kære forældre,

”Mangel på opdragelse. Egoisme. Forældresvigt.”

Gennem den seneste tid er der i flere medier fløjet beskyldninger mod forældregrupper, der ikke formår at opdrage deres børn ordentligt, eller som tager børnene i forsvar, når læreren kontakter hjemmet med en reprimande. Især Berlingske har nærmest stigmatiseret det grænseløse slaraffenland, som nogle forældre henlægger børneopdragelsen i.

Som rektor for jeres børn er det et billede, som jeg slet ikke kan genkende. Opdragelse er ikke udelukkende et forældreansvar eller et skoleansvar. I dagens samfund er opdragelse funderet i et stærkt samarbejde mellem skole og hjem.

Denne tilgang til opdragelse kræver et dybdegående samarbejde mellem skolen og forældrene, hvor vi som ligeværdige parter for børnenes ve og vel tager et ansvar. Det tager tid, og som skole skal vi konstant investere i lærernes kompetencer til at varetage denne opgave. Ellers mister vi forbindelsen i kommunikationen mellem læreren og forældrene, der er omdrejningspunktet for børnenes dannelse og uddannelse anno 2019.

Udviklingen stiller nye krav til skolen

Vores børn og unge opholder sig længere i skolen i dag end nogensinde før, og antallet af timer sammen med en lærer eller en pædagog er blot steget gennem de seneste år. Tiden sammen med mor og far – eller for den sags skyld den frie leg uden opsyn – er blevet reduceret til et minimum. Det er den sociale virkelighed, vi som skole må forholde os til.

Samfundsudviklingen stiller et generelt krav til, at skole og forældre bliver bedre til at samarbejde om børnenes udvikling og trivsel. Dannelse og uddannelse er i dag to sider af den samme mønt. Den kan på den ene side veksles til kompetencer, videregående uddannelse og på sigt et job. På den anden side kan den også veksles til at indgå i forpligtende fællesskaber og til at være borger i et moderne, globalt samfund. Vi skal sammen sikre, at børnene får ”21st Century Skills” – vidensmæssige, digitale og sociale kompetencer – der gør dem klar til at gribe mulighederne i fremtiden. Det læres både i skolen og i hjemmet.

Forskellighed er en gave

NGG og NIS er tilsammen en stor skole med en bred geografi og mange kulturelle forskelle. Vi har elever fra Helsingør i nord over Tikøb ned til Rungsted og Nærum i syd. Dertil kommer den kulturelle diversitet, der er særligt synlig på NIS, hvor vi har børn af forældre fra andre lande, der ikke selv er opvokset med værdierne i det danske skolesystem. For mine lærere og for mig selv er den geografiske og kulturelle mangfoldighed en gave, fordi vi formår at bruge den aktivt i dannelsen og uddannelsen af vores elever.

Vores lærere arbejder tæt sammen med alle forældregrupper. Som forældre kommer I fra forskellige segmenter, men fælles for jer er en hektisk hverdag. For de fleste familier gælder det, at både mor og far er på arbejdsmarkedet. De har travlt – ikke med deres egne liv, karrierer og fritidsinteresser, som Berlingske gerne vil udskamme, men med at leve i de rammer, som samfundet anno 2019 opstiller for enhver familie.

Når jeg som rektor på NGG ikke kan genkende billedet af manglende opdragelse i hjemmet fra medierne, skyldes det, at vi som skole hele tiden investerer i forældresamarbejdet. Det kræver tid af lærerne, men er ganske enkelt en nødvendighed i vores samfund. Vi påtager os vores del af det fælles ansvar, og det er min klare opfattelse, at I gør det samme.

Dygtige, hele mennesker

Men når man skal danne og uddanne, ja, kort sagt forme et menneske, er der ingen garantier. Det er et stort og vedvarende arbejde, som vi står sammen om hver dag. Ingen mennesker er fejlfri, og derfor kan opgaven med at forme et menneske heller aldrig blive helt perfekt. Men i ni ud af 10 tilfælde reagerer I som familier og vi som skole hurtigt og effektivt, kursen justeres, og så er vi igen på rette vej. Sammen.

Jeg kan love, at vi som skole bliver ved med at investere i samarbejdet med jer, og jeg vil selvfølgelig opfordre til, at I bliver ved med at gøre det samme og vise os den åbenhed, som I gør.

Jeg ved, at det som skole er vores vigtigste opgave at uddanne og gøre vores børn og unge fagligt kompetente til at tage en studentereksamen og senere en videregående uddannelse. Derfor fokuserer vi på at skabe gode rammer for udviklingen af 21st Century Skills og give vores elever nøglerne, der åbner døren til fremtidens samfund. Det er vigtigt at give globale og sociale kompetencer videre. Vi skal hele tiden blive bedre til at lære af hinanden og om hinanden. Det er i brydningsfeltet mellem mennesker, at vi får skabt nogle dygtige elever, der også er hele mennesker.

Det er sådan, at vores børn og unge ikke kun bliver til noget, men også til nogen.

Tak for vores altid gode samarbejde.

De bedste hilsener

Claus Campeotto