Frihed til at vælge sin fremtid

Frihed til at vælge sin fremtid

Når det kommer til valg af uddannelse, er vores samfund fuld af statistik og smagsdommeri.

Det kæmmer ofte over og kommer til udtryk i en række krav til de unge: De skal vælge en ensrettet uddannelsesvej mod et job. De må ikke feste og dermed drikke for meget. De må ikke rejse eller køre bil af frygt for at forurene.

De talrige krav får generelt mange unge til at gruble over valgene i livet. Valget af sit gymnasium er en af de ting, man som ung kan gruble længe over. Det er nemlig et valg, der former fremtiden og én som menneske.

På NGG er gymnasietiden ikke et samlebånd af studenterhuer, der er sat sammen af søm og skruer for at passe ind i samfundets statistikker. Tværtimod er der tale om en tid, hvor trivslen er i højsædet med både faglige og sociale aspekter.

Unge fortjener en gymnasietid, hvor de fagligt bliver dygtigere og socialt vokser som mennesker. Derfor prioriterer vi, at der skal være plads til at foretage faglige forsøg, hvor man kan lære af sine fejl. Vi tilrettelægger skoledagen, så der er plads til både fritidsinteresser og fællesskaber. Og uden for skoletiden skal der naturligvis være mulighed for fest og farver.

Toppen af potentialet

På NGG lægger vi vægt på fleksibilitet i vores studieretninger. Vi giver vores studerende mulighed for at vælge to-tre valgfag, så de får netop den fagkombination, de brænder for. Når man selv støber sin uddannelse, bliver lysten til at lære stærkere. Ved at kombinere fleksibilitet med lave klassekvotienter bliver der tid til den enkelte studerende, hans eller hendes undren i hverdagen og i uddannelsen.

At kunne undre sig og søge svar er en vigtig kompetence i fremtidens samfund. Vi lever i en tid, hvor alt er under hastig forandring. Derfor er det vigtigt, at man vælger at tage sin uddannelse et sted, hvor man får de rigtige redskaber med i sin rygsæk. Det er grunden til, at vi har lanceret det nye initiativ, 21st Century Skills. Her kan gymnasiets elever vælge mellem fem retninger, der styrker deres personlige udvikling og giver dem flere muligheder i fremtidens samfund. Derfor kalder vi det nye initiativ et springbræt til fremtiden.

Talentudvikling tager vi også et skridt videre i gymnasiet på NGG. Flere af vores studerende har prøvet kræfter med Akademiet for Talentfulde Unge eller Projekt Forskerspirer. Vi samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner, bl.a. Københavns Universitet, Life og DTU. Som det eneste gymnasium nord for Lyngby har NGG netop opnået et særligt certifikat inden for talentudvikling i naturvidenskab. Vi tager disse skridt, fordi vores elever skal nå toppen af deres potentiale – det har altid været vores mål som gymnasieskole. 

Udsyn til fællesskab og internationale muligheder

Mens fagligheden udgør fundamentet for uddannelse, er de sociale og kulturelle aspekter soklen for dannelse. Derfor har vi på NGG både et MusicAcademy og et SportsCollege. På MusicAcademy får vores studerende udviklet deres musikalske evner gennem evergreens i mangfoldige genrer. SportsCollege er stedet, hvor vores studerende kan dyrke sport på øvet eller eliteniveau. I det professionelle træningsmiljø får eleverne personlig coaching, fysioterapi og masser af råd og vejledning. På Skilinjen er det endda muligt at få et diplom som skiinstruktør – et bevis, man kan vælge at bruge som instruktør på pisterne efter gymnasietiden eller som en generel kompetence, der får én til at suse foran køen, når man skal videre i sin uddannelse eller have et studiejob.

Dannelse er også at kende verden udenfor. Som noget nyt tilbyder NGG fra sommeren 2020 at tage en Pre-IB, der er et etårigt gymnasieforløb svarende til 1.g i det almene gymnasium (STX). Det forbereder eleverne til en international studentereksamen. NGG’s nysgerrighed på verden stopper dog ikke her, for den er også grunden til, at vi tager på faglige udflugter og studieture gennem hele gymnasietiden. I år kan nævnes studieture til bl.a. Berlin, New York, Singapore, Krakow, Bruxelles og Grønland. Det er uden for landets grænser, at man lærer at sætte sin kultur i perspektiv, og derfor er der på NGG ingen begrænsninger for studieture ud over det faglige formål.

Frihed til at vælge

Vores særlige tilgang til dannelse gennem uddannelse kan kun lade sig gøre af én særlig grund: NGG er et privat gymnasium. Vi designer det indhold, som vores studerende ønsker inden deres videre færd ud i fremtiden. Den mulighed findes ikke på offentlige gymnasier. Kombineret med lave klassekvotienter og tre-fire spor i hver årgang skaber det et tillidsfuldt og trygt studiemiljø, hvor vi tør at udfordre hinanden. Vi er et stort hold, der spiller hinanden bedre – det får vores studerende til at lykkes i fællesskabet og i deres egen fremtid.

Vores vejledere i grundskolen og gymnasiet står altid klar til at give alle vores elever et godt råd med på vejen. Du kan også læse mere om mulighederne på vores gymnasium hér.

Husk, statistik og smagsdommeri skal ikke sætte rammerne for fremtiden. Friheden til at vælge sin fremtid fås ikke på en ”uddannelsesfabrik” med fastlåste studieretninger eller fasttømrede klassekvotienter. Fremtiden findes ikke i et forjaget mediebillede fyldt med kloge ord – den ligger i dine hænder.

Mange venlige hilsner

Claus Campeotto