Rektors blog

Endnu engang har det ringet ind til et nyt skoleår. De første skoledage er veloverståede, og eleverne er ved at finde sig til rette med skoledagen. For nogle elever er det på et højere klassetrin med nye udfordringer. For andre er det et helt nyt kapitel i en ny afdeling med nye klassekammerater og lærere.

For os på NGG er det vigtigt, at alle finder sig godt til rette både socialt og fagligt. Dét at have det godt er forudsætningen for at lære godt.

Gennem de seneste uger har historierne om de såkaldte ”puttemiddage” på gymnasier i Nordsjælland floreret i flere medier. Puttemiddage er spisning i privat regi forud for en introfest på et gymnasium, hvor piger fra 1.g serverer for drengene fra 3.g, mens drengene fra 1.g serverer for pigerne fra 3.g. Kristeligt Dagblad har fortalt historien om, hvordan disse middage nedbryder fællesskabet i gymnasieklassen. Imens har BT fokuseret på udvælgelsesmetoder med bodytequila og lapdance, der kan virke grænseoverskridende for de fleste 15-16-årige.

Det bliver sagt igen og igen: Der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed.

Den sandhed kan ikke siges for mange gange. Vores elever lærer bedre, når de trives. Vores elever trives bedre, når de er sunde. Der er mange facetter af trivsel og sundhed: Stærke venskaber, tillid til klassekammeraterne og lærerne, motion samt regelmæssige måltider med god smag og energi.

På NGG har sundhed altid spillet en vigtig, men ikke så udtalt, rolle i hverdagen. For os handler sundhed om balance. Kropslig sundhed er en vigtig del af undervisningen helt fra natur- og tekniktimerne i de små klasser til biologiundervisningen i gymnasiet. Vi har idræt på alle klassetrin og en årlig idrætsdag. I andre fag er sundhed knyttet til læren om livsstil og segmenter.

Morgenmad i lufthavnen i København. Frokost med kunderne i Berlin. Eftermiddagskaffe over et videomøde med kollegaerne i Paris. Aftensmad på hotellet i New York.

Allerede i dag er det virkeligheden for mange erhvervsaktive. De færreste af os havde forudset den udvikling for 30 år siden, hvor verdenen stadig var opdelt i øst og vest. I skolen blev børnene klædt på til et dansk arbejdsmarked uden internet og robotter.

Juleblog

21. december 2017

Kære NGG

Så nåede vi til vejs ende og en slutning på 2017. Julen nærmer sig og netop i dag har vi årets korteste dag.

Jeg ser tilbage på et år med store oplevelser og resultater. NGG kan endnu engang bryste sig af en god løfteevne i gymnasiet og et flot gennemsnit. Vi har aldrig haft så mange uddannelsesparate elever fra udskolingen - og selvom 10. klassescentre i hele landet lukker, holder vi fast i to klasser i vores gymnasieforberedende 10. klasse.

Vi kan på NGG være stolte af at vi fortsat kan stå inde for den høje faglighed vi har lovet, og samtidigt kan skabe en ramme for motiverede og talentfulde elever i bred forstand, så de kan udfordre sig selv, opbygge og fastholde motivationen og opdage nye sider af denne faglighed.