Rektors blog

Morgenmad i lufthavnen i København. Frokost med kunderne i Berlin. Eftermiddagskaffe over et videomøde med kollegaerne i Paris. Aftensmad på hotellet i New York.

Allerede i dag er det virkeligheden for mange erhvervsaktive. De færreste af os havde forudset den udvikling for 30 år siden, hvor verdenen stadig var opdelt i øst og vest. I skolen blev børnene klædt på til et dansk arbejdsmarked uden internet og robotter.

Juleblog

21. december 2017

Kære NGG

Så nåede vi til vejs ende og en slutning på 2017. Julen nærmer sig og netop i dag har vi årets korteste dag.

Jeg ser tilbage på et år med store oplevelser og resultater. NGG kan endnu engang bryste sig af en god løfteevne i gymnasiet og et flot gennemsnit. Vi har aldrig haft så mange uddannelsesparate elever fra udskolingen - og selvom 10. klassescentre i hele landet lukker, holder vi fast i to klasser i vores gymnasieforberedende 10. klasse.

Vi kan på NGG være stolte af at vi fortsat kan stå inde for den høje faglighed vi har lovet, og samtidigt kan skabe en ramme for motiverede og talentfulde elever i bred forstand, så de kan udfordre sig selv, opbygge og fastholde motivationen og opdage nye sider af denne faglighed.

Ny bygning til NGG

28. september 2017

Jeg tænkte jeg ville benytte opmærksomheden i medierne til at gentage og uddybe mine pointer fra forældremøderne den 4. og 6. september vedrørende skolens planer om at bygge en ny skole.

Som bekendt er vi her på NGG en del af et større projekt, som hvis alt går som planlagt, vil skabe en ny og spændende bydel med et nyt og spændende NGG, til glæde for skolens brugere og hele Nordsjælland. NGG spiller en central rolle i projektet og har en stor interesse i projektets gennemførelse.

Mere IT eller ikke mere IT i undervisningen – det er spørgsmålet.

Det er uomtvisteligt, at brugen af de efterhånden mange IT-værktøjer, der er en del af vores hverdag, selvfølgelig skal indgå i en moderne undervisning på NGG. Men det handler ikke om, hvor meget de bruges; men hvordan de anvendes. Det er ikke et spørgsmål om kvantitet, men om kvalitet. Vort arbejde med at implementere de digitale værktøjer er efter et stort forarbejde i lærerkollegiet nu udmøntet i en overordnet plan for hvordan og hvornår, de digitale kompetencer indgår på de enkelte klassetrin. Her udnytter vi den fordel, at vi på NGG repræsenterer en samlet pakke fra det 5-årige børnehavebarn til den 20-årige 3.g´er.Vi kan på NGG skabe en rød tråd i de digitale kompetencer gennem hele skoleforløbet.