Rektors blog

Frihed til at vælge sin fremtid

Når det kommer til valg af uddannelse, er vores samfund fuld af statistik og smagsdommeri.

Det kæmmer ofte over og kommer til udtryk i en række krav til de unge: De skal vælge en ensrettet uddannelsesvej mod et job. De må ikke feste og dermed drikke for meget. De må ikke rejse eller køre bil af frygt for at forurene.

De talrige krav får generelt mange unge til at gruble over valgene i livet. Valget af sit gymnasium er en af de ting, man som ung kan gruble længe over. Det er nemlig et valg, der former fremtiden og én som menneske.

På NGG er gymnasietiden ikke et samlebånd af studenterhuer, der er sat sammen af søm og skruer for at passe ind i samfundets statistikker. Tværtimod er der tale om en tid, hvor trivslen er i højsædet med både faglige og sociale aspekter.

Unge fortjener en gymnasietid, hvor de fagligt bliver dygtigere og socialt vokser som mennesker. Derfor prioriterer vi, at der skal være plads til at foretage faglige forsøg, hvor man kan lære af sine fejl. Vi tilrettelægger skoledagen, så der er plads til både fritidsinteresser og fællesskaber. Og uden for skoletiden skal der naturligvis være mulighed for fest og farver.

Kære forældre,

”Mangel på opdragelse. Egoisme. Forældresvigt.”

Gennem den seneste tid er der i flere medier fløjet beskyldninger mod forældregrupper, der ikke formår at opdrage deres børn ordentligt, eller som tager børnene i forsvar, når læreren kontakter hjemmet med en reprimande. Især Berlingske har nærmest stigmatiseret det grænseløse slaraffenland, som nogle forældre henlægger børneopdragelsen i.

Som rektor for jeres børn er det et billede, som jeg slet ikke kan genkende. Opdragelse er ikke udelukkende et forældreansvar eller et skoleansvar. I dagens samfund er opdragelse funderet i et stærkt samarbejde mellem skole og hjem.

Vores hverdag består af mange valg.

I supermarkedet skal vi vælge mellem det sunde eller det usunde. Om sommeren skal vi vælge, om ferien skal gå til Sverige, til Spanien eller et helt tredje sted. Hvert fjerde år skal vi tage stilling til rød eller blå blok.

De fleste valg i livet kan ændres. Men især ét valg kan ikke ændres: Valget af sit gymnasium. Gymnasietiden er en helt essentiel periode i livet. Det er hér, man former sin fremtid og bliver formet som et helt menneske, der er klart til at indtage voksenlivet.

Endnu engang har det ringet ind til et nyt skoleår. De første skoledage er veloverståede, og eleverne er ved at finde sig til rette med skoledagen. For nogle elever er det på et højere klassetrin med nye udfordringer. For andre er det et helt nyt kapitel i en ny afdeling med nye klassekammerater og lærere.

For os på NGG er det vigtigt, at alle finder sig godt til rette både socialt og fagligt. Dét at have det godt er forudsætningen for at lære godt.

Gennem de seneste uger har historierne om de såkaldte ”puttemiddage” på gymnasier i Nordsjælland floreret i flere medier. Puttemiddage er spisning i privat regi forud for en introfest på et gymnasium, hvor piger fra 1.g serverer for drengene fra 3.g, mens drengene fra 1.g serverer for pigerne fra 3.g. Kristeligt Dagblad har fortalt historien om, hvordan disse middage nedbryder fællesskabet i gymnasieklassen. Imens har BT fokuseret på udvælgelsesmetoder med bodytequila og lapdance, der kan virke grænseoverskridende for de fleste 15-16-årige.