Rektors blog

Det bliver sagt igen og igen: Der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed.

Den sandhed kan ikke siges for mange gange. Vores elever lærer bedre, når de trives. Vores elever trives bedre, når de er sunde. Der er mange facetter af trivsel og sundhed: Stærke venskaber, tillid til klassekammeraterne og lærerne, motion samt regelmæssige måltider med god smag og energi.

På NGG har sundhed altid spillet en vigtig, men ikke så udtalt, rolle i hverdagen. For os handler sundhed om balance. Kropslig sundhed er en vigtig del af undervisningen helt fra natur- og tekniktimerne i de små klasser til biologiundervisningen i gymnasiet. Vi har idræt på alle klassetrin og en årlig idrætsdag. I andre fag er sundhed knyttet til læren om livsstil og segmenter.

Morgenmad i lufthavnen i København. Frokost med kunderne i Berlin. Eftermiddagskaffe over et videomøde med kollegaerne i Paris. Aftensmad på hotellet i New York.

Allerede i dag er det virkeligheden for mange erhvervsaktive. De færreste af os havde forudset den udvikling for 30 år siden, hvor verdenen stadig var opdelt i øst og vest. I skolen blev børnene klædt på til et dansk arbejdsmarked uden internet og robotter.

Juleblog

21. december 2017

Kære NGG

Så nåede vi til vejs ende og en slutning på 2017. Julen nærmer sig og netop i dag har vi årets korteste dag.

Jeg ser tilbage på et år med store oplevelser og resultater. NGG kan endnu engang bryste sig af en god løfteevne i gymnasiet og et flot gennemsnit. Vi har aldrig haft så mange uddannelsesparate elever fra udskolingen - og selvom 10. klassescentre i hele landet lukker, holder vi fast i to klasser i vores gymnasieforberedende 10. klasse.

Vi kan på NGG være stolte af at vi fortsat kan stå inde for den høje faglighed vi har lovet, og samtidigt kan skabe en ramme for motiverede og talentfulde elever i bred forstand, så de kan udfordre sig selv, opbygge og fastholde motivationen og opdage nye sider af denne faglighed.

Ny bygning til NGG

28. september 2017

Jeg tænkte jeg ville benytte opmærksomheden i medierne til at gentage og uddybe mine pointer fra forældremøderne den 4. og 6. september vedrørende skolens planer om at bygge en ny skole.

Som bekendt er vi her på NGG en del af et større projekt, som hvis alt går som planlagt, vil skabe en ny og spændende bydel med et nyt og spændende NGG, til glæde for skolens brugere og hele Nordsjælland. NGG spiller en central rolle i projektet og har en stor interesse i projektets gennemførelse.