Rektors blog

Ny bygning til NGG

28. september 2017

Jeg tænkte jeg ville benytte opmærksomheden i medierne til at gentage og uddybe mine pointer fra forældremøderne den 4. og 6. september vedrørende skolens planer om at bygge en ny skole.

Som bekendt er vi her på NGG en del af et større projekt, som hvis alt går som planlagt, vil skabe en ny og spændende bydel med et nyt og spændende NGG, til glæde for skolens brugere og hele Nordsjælland. NGG spiller en central rolle i projektet og har en stor interesse i projektets gennemførelse.

Mere IT eller ikke mere IT i undervisningen – det er spørgsmålet.

Det er uomtvisteligt, at brugen af de efterhånden mange IT-værktøjer, der er en del af vores hverdag, selvfølgelig skal indgå i en moderne undervisning på NGG. Men det handler ikke om, hvor meget de bruges; men hvordan de anvendes. Det er ikke et spørgsmål om kvantitet, men om kvalitet. Vort arbejde med at implementere de digitale værktøjer er efter et stort forarbejde i lærerkollegiet nu udmøntet i en overordnet plan for hvordan og hvornår, de digitale kompetencer indgår på de enkelte klassetrin. Her udnytter vi den fordel, at vi på NGG repræsenterer en samlet pakke fra det 5-årige børnehavebarn til den 20-årige 3.g´er.Vi kan på NGG skabe en rød tråd i de digitale kompetencer gennem hele skoleforløbet.

En af denne årstids sange er ”Kom maj du søde milde”. For mig har maj altid haft en special plads i hjertet. Det hang sikkert sammen med at jeg fylder år netop den 4. maj. Men efterhånden som man bliver ældre er maj ikke helt så mild længere. Den kan føles lidt hård som tiden går.

Herre i eget hus

12. august 2016

Så kom vi til skoleåret 2016/17. Jeg håber I alle har haft en dejlig sommerferie, hvor I har nydt hinandens og solens selskab, selvom den, på disse breddegrader har været en lidt for sjælden gæst.