Om NGG

Formålsparagraf

NGG skal i samarbejde med forældre oprette og drive en privat selvejende skole fra 0. klasse til afsluttende folkeskoleklasse og studentereksamen eller tilsvarende eksamen. Undervisningen skal tage sigte på den enkelte elevs størst mulige kundskabstilegnelse samt fremme dennes ansvarsfølelse, selvstændighed og respekt for fællesskabet og anderledes tænkende.

Institutionen ser det endvidere som sit mål at give eleverne et grundigt og alsidigt kendskab til og indleven i vor kultur, for derigennem at ruste dem til at blive borgere i et frit demokratisk og sekulært samfund.

Værdier og holdninger (Værdigrundlag)

  • Vi tror på, at vi kan styrke elevernes gode og stærke sider, og dermed løfte den enkelte elev til toppen af sit potentiale.
  • Vi lægger vægt på at behandle eleverne individuelt og fleksibelt.
  • På NGG prioriterer vi faglighed meget højt, og vi har stor respekt for fagfagligheden som et nødvendigt grundlag for tvær-/projektfaglighed. 
  • På NGG udvikler vi elever, der er aktive og ikke passive står og ser på.
  • Leg og læring er ikke modsatte størrelser, og vi tror på, at kreative tiltag stimulerer lysten til at lære.
  • På NGG står eleverne til ansvar for deres handlinger og valg. Det vil sige, at de fuldfører deres uddannelse samt går til eksamen eller afgangsprøve i alle fag, som de har fulgt og vi forlanger derfor, at eleverne er forberedte til timerne. På NGG ser vi derfor lektier som et bindeled mellem forældre og skole. 
  • På NGG vægter vi smil og godt humør højt, og det forventes, at eleverne taler ordentligt til lærere, ansatte og andre elever. Enhver form for mobberi slår vi derfor hårdt ned på. Vi forventer ligeledes, at lærere opfører sig med respekt for elever og forældre. 
  • På NGG forventer vi forældrenes opbakning og engagement. Vi forventer, at de lytter og har tillid til os og deltager i skolens aktiviteter i størst muligt omfang.
  • NGG er en helhedskole, der forbereder eleverne til en gymnasial uddannelse.

 

Undervisningsministeriet har senest godkendt skolens vedtægter den 27. november 2008.

I overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen er seneste udgave pr. 1. maj 2018 ikke godkendt af Undervisningsministeriet.

NGG vedtægter