Handleplan

NGGs handleplan beskriver de overordnede fokuspunkter og indsatsområder som er i overensstemmelse med vores værdigrundlag.

Handleplan 2016-2019