Handleplan

NGGs handleplan beskriver de overordnede fokuspunkter og indsatsområder som er i overensstemmelse med vores værdigrundlag.

Handleplan 2016-2019 

Den nye bestyrelse vil efter sin konstituering efterår 2019 have opdatering af handleplanen på sin dagsorden.