Grundskolen 0. -10. klasse

NGG - en skole for livet

Velkommen til grundskolen på NGG. Hos os er der tid, opmærksomhed og plads til den enkelte elev, så alle kan nå toppen af deres potentiale. NGG er stedet, hvor du får høj faglighed, stærkt fællesskab og varige venskaber.
Hør mere om vores helhedsskole og vores nøgleord
NGG - en skole for livet

Selvom vi i dag er blandt Danmarks største privatskoler, fordelt på en international afdeling, miniforskole, grundskole og gymnasium, er man på NGG aldrig et nummer. Så selvom faglighed er helt centralt på NGG – skal der stadigvæk være plads, rum og tid til drømme, udvikling og venner for livet. Vi tror på, at et godt værested er et godt lærested.
På NGG holder vi fast i de traditioner, der udgør fundamentet for vores skole. Meget har forandret sig med tiden, men vores holdninger og værdier er de samme. Det er både vores opgave og mål at sikre, at hver enkelt elev når toppen af sit potentiale – akademisk og menneskeligt.

Thomas Thrane, rektor

Hvad står vi for på NGG

På NGG værner vi om dannelsesbegreberne vilje, viden og værdier. Alle elever, forældre og lærere bruger aktivt disse begreber igennem vores fælles rejse med at skabe kompetente unge mennesker, som er klar til at tage deres aktive plads i verden

Viljen er en ukuelig drivkraft i livet. Den får os til at træffe beslutninger, og føre dem ud i livet. På NGG har vi vilje til viden og værdier. For det kræver vilje at opnå viden, der kan bruges i verden. Det kræver vilje at holde fast i vores værdier i en foranderlig verden.
VILJE
På NGG har vi en vilje til at udfordre hinanden i rammer af tryghed og nysgerrighed og i et stærkt fællesskab.
VIDEN
Vi værner om det faglige fundament, som er grundlaget for at danne og uddanne vores elever. I mødet med hinanden får elever, forældre og lærere nye indsigter og færdigheder, så de kan danne mening, der sikrer, at de bliver kompetente individer, der kan tage en aktiv plads i verden.
VÆRDIER
Vi løfter individet til toppen af sit potentiale ved at bruge vores værdier aktivt i hverdagen. NGG engagerer hele familien, og der er en tæt kontakt mellem skolen og hjemmet. Vi sikrer et fællesskab med tilknytning til skolen i og efter skoletiden og i fremtiden. Vi har et udsyn mod verden, som er forankret i skolens helhedstanke om at skabe sammenhæng på tværs af afdelinger og årgange.