Talentet folder sig ud

Mellemtrinnet

På NGG skal alle vores elever have mest muligt ud af deres evner – og ikke mindst plads og rum til at folde dem ud. Og det forpligter naturligvis. Som privatskole har vi heldigvis friere rammer end andre skoler. Det giver de bedste vilkår for faglighed og udvikling. Både engagementet og udbyttet bliver simpelthen større. På NGG får eleverne også flere fag tidligere end på andre skoler. Vi mener nemlig, det er vigtigt at indføre fag på det tidspunkt, hvor børnene er parate.

Mellemtrinnet 4. klasse – 6. klasse

Hos os er både elevernes trivsel og indlæring i fokus, ligesom vi anerkender og respekterer, at hver enkelt elev udvikler sig i sit eget tempo. Vi holder omhyggeligt øje med vores elevers faglige
udvikling og vurderer løbende, om elever har brug for en ekstra hånd og tilbyder supplerende undervisning i dansk og matematik på alle klassetrin.

I 4. – 6. klasse lægger vi meget stor vægt på, udover det faglige stof, at lære eleverne en god arbejdsmoral og gode arbejdsmetoder i de forskellige fag. Ligesom vi fortsat har fokus på at lære eleverne at turde stå frem for andre. Det bliver en stor hjælp for dem senere i uddannelsesforløbet. I indskolingen lærer eleverne at blive bedømt for deres indsats, hvilket vi mener er vigtigt. I mellemtrinnet fortsætter bedømmelserne efter 7-trinsskalaen. Der bliver givet karakterer tre gange om året, og der er to forældrekonsultationer årligt.

På NGG har vi masser af kreative tilbud både i skoletiden og i fritiden. Skolen skal være et rart sted at være - også når undervisningen er slut. Derfor har vi forskellige aktiviteter efter skoletid, som elever på tværs af klasser og årgange frit kan melde sig til. Det giver et stærkt sammenhold og har stor betydning for den ånd, der kendetegner NGG. Samtidig mener vi, at elevernes mulighed for at udfolde sig kreativt og socialt er vigtigt for deres udvikling.


NGG tilbyder naturligvis også lektiecafé, men i modsætning til andre skoler er det et tilbud, som vi mener, kun elever og forældre kan beslutte, om de vil gøre brug af. Det er altså helt frivilligt på
NGG, om en elev ønsker at gå i lektiecafé efter skole.