Leadership Academy program

Program

Vi har sammensat et spændende program bestående af 4 moduler med hvert sit tema. Hvert modul byder på varieret undervisning bestående af ekspertforedrag, ture, øvelser, debatter, konkurrencer og meget mere. 

Forløbet ligger fordelt over 2 skoleår. Der vil være 4 timers ugentlig undervisning over 6 måneder per år. Hovedparten af undervisningen vil ligge i dit skema og altså ikke forlænge din skoledag. Dog skal du påregne, at nogle ture vil foregå udenfor skoletiden. 

Modul 1 - Find dit ledelseskompas

Modul 1 handler om de grundlæggende byggesten: Hvornår kommer de personlige kompetencer i spil? Hvordan virker jeg på andre? Hvorfor gør jeg, som jeg gør? Har jeg uhensigtsmæssige adfærdsmønstre? Hvordan bliver jeg i stand til at gøre det, der er hensigtsmæssigt og ikke bare det, jeg plejer? Hvordan skaber jeg tillid? Og hvilken betydning har tillid? Du får redskaberne til at skabe forbindelse til dine drømme, både dem du allerede vidste du havde, og dem du ikke vidste du havde. Du bliver præsenteret for Enneagrammet, som er en sjov og lærerig måde at lære dig selv og andre at kende. På dette modul lærer du også første trin i vores coaching-model.

-At genkende og arbejde med dit eget og andres potential

-At forbedre dine relationer

-At handle på dine drømme og turde være dig selv

-At støtte andre til at skabe resultater og nå i mål

-Personlig power

-Purpose og WHY

-Virksomhedsbesøg

-Inspireres/besøg

Trin 1: At sætte mål – og nå dem!

Simple ting ser simple ud, men det kræver træning at blive skarp til målafklaring. Bonussen er, at dit eget liv forandrer sig, jo skarpere du bliver. Du lærer samtidig at støtte andre i at specificere deres mål.

Enneagrammet

Du bliver præsenteret for de ni typer i typeværktøjet Enneagrammet. Du vil få indsigt i din types unikke styrker og udfordringer, og hvordan du kan bruge Enneagrammet som et fantastisk værktøj til selvudvikling og som støtte til din coaching af andre.

MODUL 2: Kommunikation, der brænder igennem

Kommunikation er altafgørende alle steder i livet. På andet modul sætter vi fokus på, hvordan du kommunikerer kraftfuldt, så hvert ord du siger, bringer styrke til dit liv. Du bliver trænet i forskellige former for kommunikation, og vi ser på, hvilke resultater det skaber. Desuden får du øjnene op for, hvordan vi mennesker bærer os ad med konstant at skabe forhindringer i vores liv, og hvordan du kommer over dem. Hvordan bringer jeg bedst min personlige kompetencer i spil? Hvordan er jeg tydelig og kommunikerer klart – tilpasset situationen? Hvordan lærer jeg at lytte og spørge, så jeg kommer ind til kernen af problemerne?

-At brænde igennem foran et publikum og i job- og eksamenssituationer

-Lær at fortælle den gode historie (Idé, opbygning, plot)

-Præsentationsteknik, Ansøgning og CV

-Bliver mere bevidst om såvel kropssprog og talestil – for alle 9 Enneagramtyper

-Udfordre vanetænkning

-Virksomhedsbesøg

-Inspireres/besøg

Bevidst om det, du siger

Tanker bliver til ord, og ord bliver til handlinger, og til sidst bliver vores handlinger til vaner. Opdag hvordan du kan styre dine tanker i en positiv retning, selv når du er under pres.

Trin 2: Hvad forhindrer dig?

De største forhindringer sker mellem ørerne. På andet modul får du mulighed for at undersøge dine egne forhindringer, komme igennem dem og tættere på dine mål.

MODUL 3: Brænd igennem som leder

På dette modul får du træning i god ledelse, som er noget enhver leder stræber efter og alle medarbejdere ønsker. Men hvad er ”god ledelse” egentligt, og hvad kendetegner en god leder? 

hvordan du brænder igennem med dit helt eget unikke udtryk, får dit budskab frem og inspirerer andre. Samtidig arbejder vi med mønsterbrud, som er en afgørende faktor for at skabe varig forandring. Som ledere kan vi have en tendens til at foretrække en bestemt ledelsesstil. Men ifølge Daniel Goleman, er det effektive lederskab kendetegnet ved, at lederen formår at veksle mellem forskellige ledelsesstile. Denne form for situationsbestemt ledelse giver nemlig de bedste resultater.

-Daniel Goleman ledelsesstile

-Michael LeBoeuf’s ”The greatest Management Principle in the world”

-Manupulation

-Virksomhedsbesøg

-Inspireres/besøg

Trin 3: Skab motivation

Du bliver trænet i at finde motivationen frem i både dig selv og andre og de 3 trin til at skabe stærk motivation.

Trin 4: Bryd mønstret

Hvad mønstre er, og hvordan vi skaber dem, og de 4 strategier der skal til at bryde mønstre, der står i vejen for at du kan handle på dine mål.

Din personlige styrke

Du får ikke adgang til dit fulde potentiale uden også at møde din frygt i livet. Hvor stort er du villig til at lade dit liv blive, og hvordan giver du din lærdom videre til andre.

MODUL 4: Branding og salg

På din rejse på uddannelsen vil du opdage, hvor meget visdom og kreativitet, alle mennesker rummer. På det 4. modul underviser vi dig i, hvordan du skaber nye muligheder hos dig selv og andre, og hvordan du får taget handling på dine mål og drømme.

-The Brand Challenge

-Businessplan

-Idéudvikling

-Virksomhedsbesøg: Relatel/TDC Erhverv CEO Anders Kjær-Jensen (Ledelse & salg)

-Inspireres/besøg af: Henrik Spandet-Møller tidl. Direktør i Gant og Dyrhberg Kern. Underviser i Branding og salg på CBS.

Trin 4: Det nye alternativ – og Planen

Du vågner op til at se verden fra nye vinkler og får boblende nye idéer, der inspirerer dig.

Trin 5: Commitment og den gode afslutning

Kender du det der med at lægge en plan uden rigtig at følge den? Her lærer du, hvordan du sikrer dig, at du kommer hele vejen over målstregen.

Praksisser

For de fleste af os, er dét at have en god og støttende daglig praksis, med til at hjælpe os med at nå vores mål, også I fremtiden. Du lærer, hvordan du kan opfinde dine egne praksisser, som inspirerer og løfter dig.

Program år 2:

Modul 5 - Teamudvikling

Modul 6 - Organisering

Modul 7 – Konflikthåndtering og feedback

Modul 8 - Projektledelse

Certificering – Ungecoach

Certificering & Vision for fremtiden

Dette modul handler om, hvordan du bruger alt det, du har lært på uddannelsen og hvordan du bliver ved med at udvikle dig og fastholde de styrkende mønstre, du har opbygget gennem uddannelsen.

Certificering

Du får mulighed for at gå til en mundtlig prøve, hvor du vil blive eksamineret på den viden, som du har lært.

Prøve år 1, Mundtlig præsentation af virksomhedsplan hvor alle de lærte kompetencer benyttes.  

Bestået prøve år 2, bliver du certificeret Ungecoach.

Vision & mission

De færreste mennesker giver sig tid til at formulere en vision og mission for bare de næste par år af deres liv. På dette modul får du lejlighed til at skabe dig en fremtid, der virkelig inspirerer dig og får dig til at springe ud af sengen om morgenen.