Om Ællingen

Hvordan bliver mit barn skoleklar?

Spirende interesse og naturlig lærelyst

For mange børn bliver det sidste år i børnehaven kedeligt og mindre tilfredsstillende end de første. Ofte hænger det sammen med, at børn omkring 4-5-årsalderen bliver naturligt motiverede og interesserede i at lære, men samtidig ikke er modne nok til skolestart. Men det er en rigtig god idé at udnytte den spirende interesse og opmuntre til indlæring. 

Ællingen er et tilbud, hvor vi netop arbejder med at udvikle børnenes naturlige motivation og lærelyst. Det enkelte barn får mulighed for at lære i takt med, at interessen bliver større. Med Ællingen ruster vi børnene endnu bedre til skolestarten i 0.klasse, hvor deres nysgerrighed og lærelyst bliver stimuleret. Det er ikke formålet at få vidunderbørn ud af Ællingen, men at forberede børnene fagligt og socialt så de får lettere ved at tilpasse sig det nye skoleliv.

”Emma kender skolen, lærerne, gangene, lokalerne samt vennerne fra Ællingen og MiniSFO”

Samarbejdet mellem Ællingen og 0.klasse

Ællingens idegrundlag er funderet på, at NGG er en helhedsskole. Det betyder, at alle afdelinger arbejder sammen, således at alle vores børn og unge forberedes løbende til næste kapitel af deres skoleliv. Der er også et tæt samarbejde mellem Ællingens personale og 0.klasse-lærerne.

Vi har besøgsdage i 0.klasse, hvor ællingerne snuser til de kommende fag i 0.klasse og lærer deres kommende lærere at kende. Herudover arbejder vi i Ællingen med både tal, bogstaver og engelsk.

Med denne forberedelse til det vigtige skoleliv, er Ællinge-børnenes start på skolelivet altid positiv. De kender de fleste af deres klassekammerater, deres lærere og skolen og de ved hvad der forventes af dem. Denne trygge start på skolelivet syntes både vi, vores forældre og vores yngste elever er en stor gave.