Større skriftlige opgaver på STX

Større skriftlige opgaver

I løbet af din gymnasietid skal du udarbejde en række større skriftlige opgaver:

Dansk/historieopgaven (DHO)
Skrives i foråret i 1.g

Studieretningsopgaven (SRO)
Skrives i foråret i 2.g

Studieretningsprojektet (SRP)
Skrives i vinteren i 3g

Dansk- / historieopgaven (DHO)

I foråret i 1g skal du skrive en tværfaglig opgave i dansk og historie. Det er den første større skriftlige opgave, hvor du træner den akademiske genre og lærer de regler at kende, der gælder for opgaver på videregående uddannelser. Du vil også gøre dig nogle erfaringer i forhold til, hvordan du strukturerer processen med at skrive en større opgave, hvordan du får vejledning osv.

Opgaven skal være på 6 – 8 sider (eksklusive indholdsfortegnelse og litteraturliste). Opgaven skrives i par. 

Dine vejledere vil give dig feedback på, hvad der fungerede godt i din opgave og hvad du skal arbejde videre med i Studieretningsopgaven (SRO) i 2g.

I juni skal du til en mundtlig årsprøve på baggrund af din dansk-historieopgave. Her skal du dels fremlægge de konklusioner, du er kommet frem til, dels indgå i en samtale med dine vejledere om opgavens styrker og svagheder. Du får en samlet karakter for opgaven og den mundtlige årsprøve. Karakteren tæller med i den efterfølgende standpunktskarakter. 

Opgaven skrives i maj og årsprøven ligger i juni. 

Studieretningsopgaven (SRO)

I 1g gjorde du dig nogle erfaringer med opgaveprocessen, materialesøgning og opbygning af opgaven. Disse erfaringer skal du trække på i SRO'en. Du forventes derfor at genlæse det feedback-ark, som du fik til din DHO. 

Her i 2g skal du bygge videre på, hvad du lærte om at skrive opgave i DHO. I 2g er der fokus på at arbejde tværfagligt og på at forene to fag, så opgaven fremstår som en helhed. Der vil også være fokus på at diskutere og forstå forskellen mellem inspiration, plagiat og sampling.

Opgaven skal være på 6 - 8 sider (eksklusiv indholdsfortegnelse og litteraturliste).   

Ligesom i 1g er der også en mundtlig prøve i forbindelse med SRO. Her skal du i et kort oplæg præsentere opgavens væsentligste problemstillinger og konklusioner samt indgå i en faglig dialog med dine vejledere om opgaven og emnet. 

Du får én karakter for opgaven og den mundtlige prøve, som indgår i standpunktskarakteren i begge fag. 

Opgaven skrives i januar og den mundtlige prøve er i februar.  

Studieretningsprojektet (SRP)

I studieretningsopgaven skal du trække på de erfaringer, som du har fået i arbejdet med opgaverne i 1g og 2g. 

Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag.

Hvis det ene fag er et studieretningsfag på A-niveau, er der ingen yderligere krav til det andet fag. 

Du kan godt skrive i et fag, der er afsluttet før 3g. Hvis du vælger dette, vil du få en vejleder, der underviser i det pågældede fag. De fag, du vælger til din SRP vil altid indgå på det højeste niveau, du har eller har haft faget. 

SRP er et eksamensprojekt og indgår i din samlede studentereksamen med vægten 2

Opgaven skal være på 15 - 20 sider og opgaven skrives i marts. Den mundtlige prøve ligger i eksamensperioden (maj/juni). Du får én samlet karakter for den skriftlige opgave og den mundtlige prøve.