Elevråd

Elevråd

På NGG lægger vi vægt på, at eleverne har medindflydelse på skolens beslutninger, og der er ikke langt fra forslag til handling.

Grundskolen

Efter hvert elevrådsmøde afholder repræsentanterne møde med den pågældende inspektør eller rektor, således at elevønskerne hurtigt kan blive behandlet. I grundskolen har vi derfor to elevråd som på hver deres måde inddrages i beslutningsprocesserne. Vi har det lille elevråd, som er elever fra 3. - 6. klasse, og så har vi det store elevråd, som er elever fra 7.-9. klasse.

Valget til elevrådene foregår i september, hvor de der har lyst kan stille op som klasserepræsentanter. I hver klasse bliver der fra lærerens side opfordret til valgkamp med valgtaler op til valgdagen.

På elevrådsmøderne deltager de forskellige klasserepræsentanter, og i hvert elevråd udpeges en formand, næstformand samt en sekretær. Udover repræsentanterne er der også tilknyttet en kontaktlærer, der blandt andet hjælper elevrådet med de praktiske ting.

Udover selve elevrådet kan eleverne også nedsætte underudvalg såsom trivselsudvalg eller festudvalg - ligesom elevrådet i 7.-9. også vælger elevrepræsentanter til Fællestimeudvalget efter ønske.

Gymnasiet

I elevrådet sidder der både elever fra 10. klasserne, Year 11, STX og HF. 

Gymnasiets elevråd udpeger et medlem til skolens bestyrelse. Det er det eneste bestyrelsesmedlem, der ikke er forældrevalgt.

Her er et par eksempler på elevrådsudvalg: Operation Dagsværk udvalg, miljøudvalget, festudvalg, fællestimeudvalg mv.