Ny skolebygning

Ny skolebygning

NYHED Kommunalbestyrelsen har netop stemt ja til den nye lokalplan og NGG i Hørsholm.

Vejen til vores nye skolebygning er nu officielt banet og vi kan se frem til, at flytte ind i moderne og bæredygtige omgivelser i sommeren 2025 efter 40 fantastiske år i vores ikoniske Cirkelhus. 

De nye skole-rammer er spændende nyt for os alle og vi har allerede nu nedsat arbejdsgrupper i forberedelserne af vores nye omgivelser om 2 år. Vi vil fokusere på, at fortsætte vores ambitiøse udviklingsrejse med fokus på høj faglighed og høj trivsel. Det er en rejse og vi glæder os utroligt meget til, at være med til at definere fremtidens skole samtidig med, at vi bevarer og hylder den helt særlige NGG-ånd, værdier og traditioner, som er vores fundament.

Vi vil gerne takke kommunalbestyrelsen i Hørsholm kommune for en god proces og for deres tillid til NGG. Vi glæder os til samarbejdet med kommunen på både daginstitutions-, grundskole-, gymnasie- og international skole-niveau.

Det er et projekt, som har været længe undervejs, men nu kan vi endelig se frem til, at første spadestik til vores nye skolebygning tages i indeværende år og mens bygningen opføres, vil vi blive boende i Cirkelhuset i vante rammer.

Som byggeriet igangsættes vil forældre på skolen løbende blive orienteret om udviklingen, ligesom vi vil nedsætte projektgrupper blandt både elever og lærere. Disse grupper vil fokusere på forskellige områder i forbindelse med den nye bygning og dets mange muligheder; både funktionelle og designmæssige.

Vi glæder os utroligt meget til vores spændende fremtid i nye rammer. I kan følge med i udviklingen her på siden.

English version will be updated on Nov 29.

Hverdagen på NGG imens byggeriet foregår

Gravearbejdet starter i december måned og det er meget vigtigt for os, at det kommende byggeri kommer til at påvirke skolens hverdag mindst muligt og det foregår i tæt samarbejde med bygherre og kommunen ved bl.a. at sikre trygge adgangsveje til NGG.

Elever/forældre/ansatte vil ikke blive påvirket af byggeriet andet end store lastbiler, der bruger samme indkørsel til området v. Kongevejen. De vil ikke komme i nærheden af Cirkelhuset da byggepladsen ligger for sig selv ca. 300 m. fra skolen.

Der arbejdes fra kommunens side på at bygge en lysregulering i krydset for at lette trafikken så den som minimum står færdig når den nye skole er færdigbygget, måske før.

Når skolen er færdigbygget, vil NGG-forældre, ansatte, elever kunne benytte deres egen vej sammen med Christianshusvejs beboere til at komme til og fra skolen. Så lige meget hvad der sker med Cirkelhuset og den byggeproces efter vi er flyttet, så skaber vi en sikker skolevej til vores elever.

Tankerne bag den kommende skolebygning

Visionen er, at skabe en tidssvarende helhedsskole for op til 1500 elever og ansatte. Skolen planlægges bæredygtigt med inspiration fra FN’s 17 verdensmål og med en målsætning om, at opnå næsthøjest bæredygtighedsklasse med en DGNB Guld certificering, samt fokus på et lavt co2 aftryk.

Skolen udformes som en aflang bygningsform og deles i 3 bygningskroppe, der forskydes i forhold til grundens geometri. Herved nedskaleres bygningsudtrykket og der dannes en struktur for organisering af klassetrin med rumlig disponering af klasserum omkring åbne atrium- trapperum.

Etablering af et støjværn langs Helsingørmotorvejen og skolens placeringen midt på grunden, giver mulighed for at skabe lokale udeområder omkring hele skolen.

Den intensive træbeplantning bevares i grundens randzone og i skoleområdet plantes nye træer af hjemmehørende art. Udearealer udformes med fokus på bevægelse i form af bakkelandskab, nudging ved brug af opstregning på asfalt og et urbant miljø med beton svælger som siddemøbler i kombination af særbelysning. I randzone etableres regnvandsbede samt mulighed for etablering læringsstationer.

Rumlig disponering     Skolens funktioner er disponeret som rum omkring et sammenhængende fællesrum. Forskydningen af bygningskroppen nedbryder den store skala og inddeler den overordnet struktur i mindre områder, hvor elever kan kan få et lokalt tilhørsforhold. I hjertet af hvert område løber en åben trappe som et lokalt omdrejningspunkt, der binder etagerne sammen og afsluttes med udsigt til himmellys under et glastag

I stuen er der planlagt administration, klasseværelser for indskoling, børnehave, SFO, aula med kantine køkken, multihal, fitness og omklædning. På 1 etage og 2 etage er der klasseværelser, faglokaler og åbne læringsrum med elev-køkkener.

Med afsæt i den pædagogiske vision planlægges klasseværelser forholdsvis små til et lille elevtal for større fokus på den enkelte elev, med stort dagslysindfald, siddeniche i vinduet og egen udgang til terrasserne. Faglokalerne indrettes fagspecifikt og arealmæssigt generøse med plads til differentierede undervisning som fx. gruppearbejde, praktiske forsøg og holdundervisning.

I forlængelse af hvert faglokale laves et fagspecifikt torv i fællesarealet, som benyttes som socialt opholdsrum og åbent læringsrum. I form af dets møblering og indretning med mulighed for udstilling af forsøg / skoleopgaver opleves torve og faglokaler inspirerende og som del af oplevelsen af skolen.

Bygningsudtryk    Byggeriet opføres i mørke tegl med facadepartier med sort ramme. På værn og inddækning benyttes sortmalet strækmetal, og danner et filigran som i farvetekstur harmonerer med brugen af mørke tegl.

På vestsiden skærmer strækmetalnettet vejrlig flugtvejstrapperne og skaber et sammenhængende facadeudtryk som tillader indfald af dagslys og udsigt på etagerne.

Store glaspartier afspejler bygningens funktion og ophæver grænsen mellem inde og ude. Terrænbelægningen opstreges efter funktion, liv og boldspil. Terrasser udføres i multifarvet gummigranulat med plantebede, udendørs indretning, boldbur og særbelysning.