Fremtidens NGG

Ny skolebygning

Fremtidens NGG står klar i 2025

Byggeriet af vores nye skolebygning er nu gået ind i en aktiv byggefase, hvor hverdagen på skolen opretholdes samtidig med, at vores mange planer for fremtiden formes og konkretiseres. Nedenfor kan du læse mere om, hvad vores nye skoleprojekt tilbyder:

  • Bæredygtighed   Skolen planlægges bæredygtigt med inspiration fra FN’s 17 verdensmål og med en målsætning om, at opnå næsthøjest bæredygtighedsklasse med en DGNB Guld certificering, samt fokus på et lavt kuldioxid aftryk. Driften af skolen vil også være centreret omkring bæredygtighed som en del af elevernes dannelse og undervisning. 
  • Udendørs læringsmiljøer Skolen disponerer over 12.500 m2 og grænser bl.a. op til det smukke Breelte natur- og søområde. Vi vil skabe læring både indendørs og udendørs og derfor vil skolens naturområde blive taget aktivt i brug til både undervisning, sport og leg. Igen vil FNs verdensmål komme i spil til at aktivere og engagere eleverne ligesom en naturvidenskabelig feltstation, bålhytte og udendørskøkken er en del af planerne. 
  • Sportsfaciliteter til alle aldre og behov   På NGG har sport altid været centralt og derfor tilbyder vi også sport både i form af svømning til de mindste elever, idrætsundervisning, sport som valgfag samt det populære SportsCollege fra 9. klasse - 3.g. Derfor får vores nye skolebygning naturligvis også fantastiske sportsfacilieter såsom udendørs multibane, beach volley, fitness, fodbold, basketball og forhindringsløb ligesom skolens indendørs idrætshal også vil byde på fitness-faciliteter. 
  • Inspirerende Science-områder   skal vi naturligvis have på NGG, hvor vi har særlig fokus på naturvidenskaben, om det er som valgfag, i undervisningen eller gennem vores talentprogrammer. Vores kommende science-faciliteter vil både være indendørs og udendørs med planerne om en naturvidenskabelig feltstation, som alle elever kan få gavn af. 
  • Dansk og internationalt miljø   På NGG har vi elever og lærere fra hele 51 forskellige lande og fællesskabsværdier og respekt for mangfoldighed er en del af elevernes dannelse her på skolen. Dette særlige miljø og fællesskab vil vi hylde gennem kunst på vores kommende skole, ligesom vi vil integrere FNs verdensmål både i indretning og udendørs aktiviteter for at sætte fokus på den lokale og internationale verden, som eleverne oplever nu og i fremtiden. 
  • Vi vil vælte "den 4.væg"    og hvad betyder det så? På NGG har vi altid samarbejdet med omverden eks. gennem vores virksomhedssamarbejde med lokale ALK, vores talentsamarbejde med Akademiet for talentfulde unge, lokale virksomhedsbesøg, vores "Education on demand" tilbud til lokale folkeskoler samt vores skønne fællesskab med det lokale plejehjem Breelteparken. Alle eksempler handler om, at skolen samarbejder med omverden og lærer eleverne værdien af samarbejde. Vi vælter "den 4.væg" i klasselokalet ved at danne og undervise med udgangspunkt og interaktion med vores omverden. Det vil vi i endnu højere grad kunne praktisere i vores kommende omgivelser og vi ønsker, at både skolens faciliteter samt kompetencer skal bruges i et samspil med ikke kun vores lokalsamfund, men også verden udenfor.

Hverdagen på NGG imens byggeriet foregår

Gravearbejdet starter i december måned og det er meget vigtigt for os, at det kommende byggeri kommer til at påvirke skolens hverdag mindst muligt og det foregår i tæt samarbejde med bygherre og kommunen ved bl.a. at sikre trygge adgangsveje til NGG.

Elever/forældre/ansatte vil ikke blive påvirket af byggeriet andet end store lastbiler, der bruger samme indkørsel til området v. Kongevejen. De vil ikke komme i nærheden af Cirkelhuset da byggepladsen ligger for sig selv ca. 300 m. fra skolen.

Der arbejdes fra kommunens side på at bygge en lysregulering i krydset for at lette trafikken så den som minimum står færdig når den nye skole er færdigbygget, måske før.

Når skolen er færdigbygget, vil NGG-forældre, ansatte, elever kunne benytte deres egen vej sammen med Christianshusvejs beboere til at komme til og fra skolen. Så lige meget hvad der sker med Cirkelhuset og den byggeproces efter vi er flyttet, så skaber vi en sikker skolevej til vores elever.

Tankerne bag den kommende skolebygning

Visionen er, at skabe en tidssvarende helhedsskole for op til 1500 elever og ansatte. Skolen planlægges bæredygtigt med inspiration fra FN’s 17 verdensmål og med en målsætning om, at opnå næsthøjest bæredygtighedsklasse med en DGNB Guld certificering, samt fokus på et lavt co2 aftryk.

Skolen udformes som en aflang bygningsform og deles i 3 bygningskroppe, der forskydes i forhold til grundens geometri. Herved nedskaleres bygningsudtrykket og der dannes en struktur for organisering af klassetrin med rumlig disponering af klasserum omkring åbne atrium- trapperum.

Etablering af et støjværn langs Helsingørmotorvejen og skolens placeringen midt på grunden, giver mulighed for at skabe lokale udeområder omkring hele skolen.

Den intensive træbeplantning bevares i grundens randzone og i skoleområdet plantes nye træer af hjemmehørende art. Udearealer udformes med fokus på bevægelse i form af bakkelandskab, nudging ved brug af opstregning på asfalt og et urbant miljø med beton svælger som siddemøbler i kombination af særbelysning. I randzone etableres regnvandsbede samt mulighed for etablering læringsstationer.

Rumlig disponering     Skolens funktioner er disponeret som rum omkring et sammenhængende fællesrum. Forskydningen af bygningskroppen nedbryder den store skala og inddeler den overordnet struktur i mindre områder, hvor elever kan kan få et lokalt tilhørsforhold. I hjertet af hvert område løber en åben trappe som et lokalt omdrejningspunkt, der binder etagerne sammen og afsluttes med udsigt til himmellys under et glastag

I stuen er der planlagt administration, klasseværelser for indskoling, børnehave, SFO, aula med kantine køkken, multihal, fitness og omklædning. På 1 etage og 2 etage er der klasseværelser, faglokaler og åbne læringsrum med elev-køkkener.

Med afsæt i den pædagogiske vision planlægges klasseværelser forholdsvis små til et lille elevtal for større fokus på den enkelte elev, med stort dagslysindfald, siddeniche i vinduet og egen udgang til terrasserne. Faglokalerne indrettes fagspecifikt og arealmæssigt generøse med plads til differentierede undervisning som fx. gruppearbejde, praktiske forsøg og holdundervisning.

I forlængelse af hvert faglokale laves et fagspecifikt torv i fællesarealet, som benyttes som socialt opholdsrum og åbent læringsrum. I form af dets møblering og indretning med mulighed for udstilling af forsøg / skoleopgaver opleves torve og faglokaler inspirerende og som del af oplevelsen af skolen.

Bygningsudtryk    Byggeriet opføres i mørke tegl med facadepartier med sort ramme. På værn og inddækning benyttes sortmalet strækmetal, og danner et filigran som i farvetekstur harmonerer med brugen af mørke tegl.

På vestsiden skærmer strækmetalnettet vejrlig flugtvejstrapperne og skaber et sammenhængende facadeudtryk som tillader indfald af dagslys og udsigt på etagerne.

Store glaspartier afspejler bygningens funktion og ophæver grænsen mellem inde og ude. Terrænbelægningen opstreges efter funktion, liv og boldspil. Terrasser udføres i multifarvet gummigranulat med plantebede, udendørs indretning, boldbur og særbelysning.

Er du særlig nysgerrig på udviklingen i byggeriet, kan du også følge med her på bygherre Wihlborgs hjemmeside.

Er du nysgerrig på det kommende geotermiske energisystem, som integreres i bygningen, kan du læse mere på Energy Machines hjemmeside her.