Formål og værdier

Skolens værdier
På NGG værner vi om dannelsesbegreberne vilje, viden og værdier. Alle elever, forældre og lærere bruger aktivt disse begreber igennem vores fælles rejse med at skabe kompetente unge mennesker, som er klar til at tage deres aktive plads i verden
VILJE
På NGG har vi en vilje til at udfordre hinanden i rammer af tryghed og nysgerrighed, så vi med skaber viden til hele livet i et stærkt fællesskab.
VIDEN
Vi værner om det faglige fundament, som er grundlaget for at danne og uddanne vores elever. I mødet med hinanden får elever, forældre og lærere nye indsigter og færdigheder, der sikrer, at de bliver kompetente individer, der kan tage en aktiv plads i verden.
VÆRDIER
Vi løfter individet til toppen af sit potentiale ved at bruge vores værdier aktivt i hverdagen. NGG engagerer hele familien, og der er en tæt kontakt mellem skolen og hjemmet. Vi sikrer et fællesskab med tilknytning til skolen i og efter skoletiden og i fremtiden. Vi har et udsyn mod verden, som er forankret i skolens helhedstanke om at skabe sammenhæng på tværs af afdelinger og årgange.

Værdier og holdninger (Værdigrundlag)

  • Vi tror på, at vi kan styrke elevernes gode og stærke sider, og dermed løfte den enkelte elev til toppen af sit potentiale.
  • Vi lægger vægt på at behandle eleverne individuelt og fleksibelt.
  • På NGG prioriterer vi faglighed meget højt, og vi har stor respekt for fagfagligheden som et nødvendigt grundlag for tvær-/projektfaglighed. 
  • På NGG udvikler vi elever, der er aktive og ikke passive står og ser på.
  • Leg og læring er ikke modsatte størrelser, og vi tror på, at kreative tiltag stimulerer lysten til at lære.
  • På NGG står eleverne til ansvar for deres handlinger og valg. Det vil sige, at de fuldfører deres uddannelse samt går til eksamen eller afgangsprøve i alle fag, som de har fulgt og vi forlanger derfor, at eleverne er forberedte til timerne. På NGG ser vi derfor lektier som et bindeled mellem forældre og skole. 
  • På NGG vægter vi smil og godt humør højt, og det forventes, at eleverne opfører sig på en ordentlig og respektfuld måde overfor lærere, ansatte og andre elever. Enhver form for mobberi slår vi derfor hårdt ned på. Vi forventer ligeledes, at lærere opfører sig med respekt for elever og forældre. 
  • På NGG forventer vi forældrenes opbakning og engagement. Vi forventer, at de lytter og har tillid til os og deltager i skolens aktiviteter i størst muligt omfang.
  • NGG er en helhedskole, der forbereder eleverne til en gymnasial uddannelse.