Skole-hjem-samarbejde

Skole-hjem-samarbejde

Rammer for skole-hjem-samarbejde på NGG

Kommunikationen mellem skolen og hjemmet skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager 
ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og 
udvikles bedst muligt.
Skole-hjem-kommunikationen beror på skolens tre nøgleord: Vilje – Viden – Værdier. Alle parter skal have viljen til et godt samarbejde om barnets faglige og dannelsesmæssige udvikling med respekt og 
udgangspunkt i skolens værdisæt.

Du finder skolens skole-hjem-politikker her.