10. klasse

Virtuelt orienteringsmøde om 10. klasse afholdes onsdag den 2. februar kl 19.00.

Vi glæder os til at byde velkommen til en informativ aften med mulighed for at stille spørgsmål. (tilmelding ikke nødvendig)

Nedenstående links til Microsoft Teams vil være tilgængelige efter følgende plan:

Kl. 19.00 - 19.20

Video - link kommer kl. 19.00

Kl. 19.20

Orientering om 10. klasse

Kl. 19.35

SportsCollege og MusicAcademy

Kl. 19.35

Administration

På NGG handler 10. klasse først og fremmest om at bringe dig videre. Det gør vi bedst ved at ruste dig fagligt og hjælpe dig til at udvikle dine kompetencer. Du vil derfor få højt kvalificeret undervisning af dygtige og engagerede lærere.

Men NGG stiller også krav til dig. Du skal være motiveret og selv være med til at sikre, at skoleåret ikke ender som et ”spildt år”. Til gengæld kan vi love, at du får et spændende skoleår med masser af både faglige og sociale oplevelser.

Du ansøger om plads i 10. klasse via optagelse.dk og husk ansøgningsfristen er 1. marts - du er også meget velkommen til at kontakte os pr telefon 45 57 23 21.

Formålet med 10. klasse på NGG er:

  • at give dig et fagligt udbytte, så du kan komme godt gennem gymnasiet eller hf
  • at fylde dine eventuelle faglige huller fra tidligere skolegang
  • at lære dig arbejdsmetoder som anvendes i gymnasiet og hf
  • at styrke dine kvalifikationer uanset, hvad du vælger efterfølgende
  • at sikre dig et godt grundlag for at vælge den rette ungdomsuddannelse

Vi forventer af dig:

  • at du og dit hjem har en positiv indstilling og tager aktivt del i de tiltag, som du bliver tilbudt
  • at du er parat til at lære nyt og passer din skolegang
  • at du vil arbejde for at få et godt, sjovt og spændende skoleår
  • at du går til afgangsprøve i de fag, du har haft i 10. klasse
  • at du overholder den elevkontrakt, som vi indgår med dig og dit hjem før skolestart

Vi afholder løbende optagelsessamtaler fra januar til maj (indtil alle pladser er optaget) kontakt os gerne!