Skole-Hjem-Samarbejde

Skole-Hjem-Samarbejde

Forældrerollen på NGG

Forældrene spiller en vigtig rolle for livet på NGG. Vi ved, at et stærkt forældresammenhold styrker børnenes sammenhold. Derfor opfordrer vi forældrene til at engagere sig i skolen.

Alle klasser vælger en forældrerepræsentant, og forældrerepræsentanterne vælger medlemmer til skolens bestyrelse. 

I 10. klasse har vi fokus på, at vores elever bliver mere modne og selvstændige, hvilket også giver mulighed for, at de tager mere ansvar for egen uddannelse. Vi vil selvfølgelig stadigvæk have et tæt samarbejde med forældre, så vi får det bedste udbytte af den enkelte elev.

Elevkontrakt

På NGG skal alle elever i 10. klasse styrkes fagligt og socialt og samlet have en god og positiv oplevelse. Derfor bliver der forud for optagelsen på NGG udarbejdet en kontrakt, hvor eleven forpligter sig til at passe sin skolegang og udvise respekt for de andre elever i klassen, ligesom eleverne også kan forvente respekt fra deres undervisere. Dette giver det bedste udbytte.