Faglig fokus i 10. klasse

Faglig fokus

Den faglige kerne

På NGG har vi et enestående program i 10. klasse. Du vil få følgende obligatoriske fag på 10. klasses niveau. Lektionstal pr. uge er i parentes:

Dansk (7), Matematik (5), Engelsk (4), Religion (2), Historie (2), Samfundsfag (2), Idræt (2).
Derudover kan du vælge Fysik/kemi (2) og Fransk (4) eller Tysk (4).

I løbet af 10. klasse er der to prøveforberedende terminsprøver. Herudover er der også brobygning, som dels er i en erhvervsfaglig uddannelse og dels i en gymnasial uddannelse. NGG arrangerer dette for dig.

Gym-camp 10

I løbet af skoleåret vil du deltage i vores gymnasieprojekt, som er designet specielt til 10. klasse. Vi kalder det GymCamp10 og er et samarbejde mellem vores 10. klasses lærere og gymnasielærere. Her vil du få undervisning i forskellige gymnasieemner, som udgør rammen for et tværfagligt projekt.
            

                                                                                                

Lektiecafe

NGG tilbyder naturligvis også lektiecafé, men i modsætning til andre skoler er det et tilbud, som vi mener, kun elever og forældre kan beslutte, om de vil gøre brug af. Det er altså helt frivilligt på NGG, om en elev ønsker at gå i lektiecafé efter skole.