Skolepenge

Ventelistegebyr (refunderes ikke)   300 kr.
Den danske afdeling - Grundskole   
Indskud   2.000 kr.
Skolepenge - første barn  12 mdr 1.500 kr.
Skolepenge - andet barn  12 mdr 1.400 kr.
Skolepenge - tredje barn  12 mdr 900 kr.
Skolepenge - fjerde barn 12 mdr 0 kr.
Gymnasium + HF    
HF- studerende  11 mdr 850 kr.
Skolepenge - første barn 12 mdr 1.350 kr.
Skolepenge - andet barn 12 mdr 1.250 kr.
Skolepenge - tredje barn 12 mdr 750 kr.
Indskud   2.000 kr.
Music Acadamy (deltagerbetaling)   
Vokallinjen 9 mdr 350 kr.
Instrumentlinjen 9 mdr 350 kr.
Begge linjer 9 mdr 450 kr.
NGG international - Grundskole   
Indskud   3000 kr.
Skolepenge - første barn 11 mdr 2500 kr.
Skolepenge - andet barn 11 mdr 2100 kr.
Skolepenge - tredje barn 11 mdr 1600 kr.
Skolepenge- fjerde barn 11 mdr 0 kr.

Indskud

Ved optagelse på NGG betaler hvert hjem et indskud.

Indskudsbeløbet returneres senest 1 år efter, at eleven har forladt NGG - fratrukket eventuelt skyldigt beløb til skolen.

Såfremt eleven har fået økonomisk tilskud fra skolen eller Støtteforeningen returneres indskudsbeløbet ikke - uanset hvor stort tilskuddet har været. Indskudsbeløbet returneres ligeledes ikke, såfremt eleven efter optagelse alligevel ikke ønsker optagelse på skolen.

Skolepenge og udmeldelse

Skolepengenes størrelse fastsættes af skolens bestyrelse. 

På den danske afdeling er skolepengene delt over 12 måneder, mens skolepengene på den Internationale afdeling er delt over 11 måneder.

Hvis en elev begynder på NGG før den 20. i måneden betales det totale skolepenge beløb. Hvis eleven begynder efter den 20. i måneden betales der først skolepenge for den næstkommende måned.

Udmeldelse af en elev på den internationale afdeling skal ske med 1 måneds varsel til den første i måneden, og kan ikke ske efter den 1. april.

Udmeldelse af en elev på den danske afdeling sker helt automatisk ved endt skoleår i 2.HF eller 3. gymnasieklasse.

Da skolepengene er udregnet på 12 måneder skal der også betales for juli måned i afgangsklasserne.

Udmeldelse på andre klassetrin skal ske med 1 måneds varsel til den første i måneden. Sker udmeldelsen efter 1. april, skal der betales skolepenge til og med juli måned.

Bliver eleven på NGG i juni måned, skal der også betales skolepenge for juli, selvom udmeldelsen er sket før 1.april.

Udmeldelse fra SFO'en (Svanereden) sker automatisk, når barnet skal i 4. klasse. Udmeldelse på andre tidspunkter skal ske skriftligt med en måneds varsel til den første.

Udmeldelse fra forbørnehaveklassen (Ællingen) skal ske skriftligt med en måneds varsel til den første.

Hvis NGG afbryder samarbejdet ophører skolepengene i indeværende måned.