Education on demand

Bliv en del af Education on demand

Har du lyst til at inspirere unge og selv lære noget nyt?

Så har du en unik mulighed her på NGG. Vi samler nemlig et hold af skønne gymnasieelever, som sammen med en gymnasielærer underviser 7-9. klasser i ét af vores spændende Education on demand-emner. Vi underviser både egne klasser på NGG og på andre lokale skoler.

Hvorfor har vi lavet dette program? For det første vil vi gerne vise unge, hvordan vi arbejder med faglige emner i gymnasiet. Vise dem de spændende fag, eksperimenter, projekter og diskussioner, som de kan se frem til. Vi vil gerne inspirere dem.           

Hvad får jeg ud af det? Vi ved, at det at formidle til andre er rigtig god læring; både det at stille sig op foran andre og gøre et fagligt emne spændende, men også at skulle forklare et emne på forskellige måder, alt efter hvad modtagerne har brug for. 

Hvor meget tid skal jeg bruge på det? Undervisningsforløbene er skabt af en gymnasielærer og sammen øver I op til dagen. Du vil få en masse gode råd af din lærer, så du kan føle dig helt tryg i din rolle. For at sikre, at du ikke går glip af vigtige dage på gymnasiet, sørger vi for, at I skiftes til at komme med ud til klasserne. At være en del af Education on demand-teamet vil derfor ikke gå ud over din skolegang. Den vil tværtimod give dig en masse værdigfulde værktøjer og gode oplevelser. 

Education on demand emnerne strækker sig over fagene dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, biologi, kemi, geografi og historie.

Nedenfor ser du programmerne, som du kan være en del af:

Spis en orm - melorme og liv
Respiration• Opstille hypoteser.• Undersøge om melorme laver respiration med sensor teknologi• Fremstille grafer og bestemme hældningskoefficienter.• Undersøge om melorme er klimavenlig mad.
Når børn slår ihjel
Biologiske, psykologiske og sociologiske teorier om kriminalitet.• Undersøge en konkret engelsk case, hvor børn og unge har begået alvorlig kriminalitet.• Diskutere på engelsk, hvad årsagerne kan være.
Lever den amerikanske drøm bedst i Danmark?
Hvor ideen om The American Dream kommer fra.• Se eksempler på, hvordan The American Dream præsenteres i film og litteratur.• Forstå forskellene på den danske og den amerikanske samfundsmodel.• Undersøge statistikker, der måler lighed og indkomst- og uddannelsesmobilitet.
Planter kan trylle
Lære om fotosyntese.• Opstille hypoteser.• Med sensor teknologi undersøge om planter laver fotosyntese.• Fremstille grafer og bestemme hældningskoefficienter.• Undersøge planternes rolle i kulstofkredsløbet.
Madkemi
Lave sjove eksperimenter med køkkeningredienser, lave ost og undersøge emulsioner.• Lære om kemiske egenskaber og kemiske reaktioner af betydning for konsistens.• Opstille hypoteser og afprøve dem i praksis.
Hvad er politik
Arbejde med konkrete politiske debatter for at se på konflikt og samarbejdsmuligheder. • Arbejde med meningsmålinger for at undersøge, hvordan vælgerne reagerer på, hvad politikerne gør og siger.
Rollespil i undervisningen
Spille rollespil.• Alle elever får en rolle og et rollekort.• Forstå de tre dele som debatten handlede om: Økonomi, den danske velfærdsstat og dansk suverænitet.
Farver i fokus
Ekstrahere farvestoffer fra forskellige materialer.• Undersøge egenskaber for opløsningsmidler og farvestoffer• Måle på lysabsorption med et spektrofotometer.• Lære om polaritet, lys og farver.• Undersøge brug og betydning af farvestoffer.
Fart på kemien
Ændre på reaktionshastigheden af udvalgte reaktioner.• Opstille hypoteser og afprøve dem via eksperimenter.• Opleve sjove visuelle forsøg.
Ord i k(l)asser
Lære de mest almindelige ordklasser.• Lære at sortere ord med elevaktiverende grammatiklege.• Træne ordklasser ved bevægelse og samarbejde.• Blive mere bevidste om, hvilke ordklasser vi bruger i vores kommunikation.