Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsesstrategi

NGGs fastholdelsesstrategi overfor potentiel frafald

 1. Via registreringer: fravær, skriftlige forsømmelser, karakterer.  Faglærerne og teamkoordinatorerne står for den daglige observation, og den første tirsdag eller torsdag i hver måned (september-april) afholdes møder mellem teamkoordinatorer, studievejledere og gymnasiekontoret blandt andet om fravær og skriftlige forsømmelser.  Faglærerne bør kontakte elever direkte eller via brev/Lectio angående mindre forsømmelser. Teamkoordinatorerne holder øje med dt samlede fravær/skriftlige forsømmelser og kontakter studievejleder/gymnasiekontoret, hvis teamet skønner, at der er behov for handling. Om nødvendigt sender gymnasiekontoret hørings-/ advarselsbreve til eleven og forældre/værge for elever under 18 år. Studievejlederne involveres altid i forbindelse med en sanktion, og kontakter eleven for at undersøge årsagerne. Det vigtige er her, at studievejlederne har tavshedspligt.  Der kan iværksættes faglig støtte, obligatorisk studietræning, mm, så eleven igen føler sig fagligt med. Hovedreglen er at se frem, således at eleven hurtigt er med igen. Eventuelle mangler/huller må indhentes løbende og ikke forhindre, at eleven kan overskue at blive aktiv i uddannelsen igen.
   
 2. Elever / forældre henvender sig selv til en lærer, studievejleder, gymnasiekontoret. Studievejlederne tager ansvaret og inddrager UU, gymnasiekontoret, forældre, m.fl. efter skøn.
   
 3. Screening og iværksættelse af efterfølgende studietræning i sprogfag, dansk og matematik. Studietræningen kan være frivillig, men også obligatorisk for elever med særlige behov. Der kan typisk være tale om elever med manglende uddannelsesparathed i et eller to fag. Studietræningen er placeret tirsdag og torsdag i 1.- 2. lektion, hvor alle kan deltage, da det er placeret samtidig med SportsCollege og Music Academy.
   
 4. Tilbud om frivillige matematikkurser før starten på Hf. Dette tilbud er især tilrettelagt for kursister, der har været væk fra skolen i nogle år eller 10. kl elever, der har klaret sig dårligt til 10. kl. afgangsprøve, som derfor gerne vil have selvtilliden tilbage inden skolestart.
   
 5. I øvrigt kan elever med faglige mangler få støtte i enkelte fag, idet faglærerne kan tildeles ekstra elevtid (få tilfælde undervisningstimer) til disse elever.  Dette gælder også elever, der ikke opfylder kravene til direkte sygeundervisning.
   
 6. Generelt forsøger lærerne og ledelsen at fremme regler og rammer for adfærd, der lægger vægt på tolerance og respekt for hinanden og undervisningen.
   
 7. NGG forsøger at få så mange elever som muligt til aktivt at deltage i både den pligtige undervisnings-/ elevtid, som skolens øvrige aktiviteter. Dette gælder både rent sociale aktiviteter som fester, caféaftener, sportsturneringer, skolekomedier, mv, men også specifikke tilbud til elever.  Således har NGG oprettet SportsCollege (golf, fodbold, dans, håndbold) og Music Academy (sang, instrumenter) så elever der er dygtige inden for disse fritidsinteresser kan opnå en bedre sammenhæng mellem deres sport/musik og deres uddannelse.  Elever, med særlige evner inden for et eller flere fag, der har behov for specielle udfordringer for at bevare motivationen for uddannelsen, støtter skolen ved medlemskaber af en række talentorganisationer/ -konkurrencer: Sciencetalenter, Forskerspirer, Unge Forskere, UNF, Akademiet for talentfulde Unge, George Mohr matematik, latinkonkurrence, hvor eleverne over en kortere eller længere periode kan fordybe sig i et fag. Skolen har udpeget en lærer som talentspejder. I øvrigt kan elever med særlige evner få støtte i enkelte fag, idet faglærerne kan tildeles ekstra elevtid (få tilfælde undervisningstimer) til disse elever. 
   
 8. Kontakter og henvisninger til professionelle behandlere efter ønske fra elever/forældre.
   
 9. Åbne kontorer, trygge rammer, godt kendskab til den enkelte elev så eleverne føler sig trygge, når de har behov for at henvende sig til skolens ansatte om problemer der kan føre til frafald eller føler sig trygge, når skolens ansatte henvender sig til dem for at tale om frafaldsproblemer.
   
 10. Sikre en god intern information mellem lærere, koordinatorer, studievejledere og ledelse, herunder notering af samtaler mm i Lectio, så alle kan se, hvis der er sket en henvendelse, eller der er sket en handling.