Karakterer og fravær

Eksamensregler

Hvilke regler gælder der ved eksamen? Må jeg bruge internettet? Hvordan undgår jeg at komme til at snyde?

Orientering om de praktiske og proceduremæssige forhold ved eksamener og årsprøver samt større skriftlige opgaver.

(jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, 08/04/2016, § 6).

 

Forudgående orientering om eksamen og prøver

Planen for hver enkelt gymnasieelevs eksamener og årsprøver bliver offentliggjort i to tempi. Det sker på to dage i maj. Her ses hver elevs prøvetidspunkter. Datoerne for offentliggørelsen er fastlagt af ministeriet og gælder for alle landets gymnasier. På STX-uddannelsen sker eksamen efter ministeriets udtræk, dvs de mundtlige og skriftlige fag som den enkelte elev skal til eksamen i er bestemt af udtrækket. HF-elever skal til eksamen i alle skriftlige og mundtlige fag.

Eleverne får i god tid før før offentliggørelsen af eksamensplanen og forud for de store skriftlige opgaver (SRP og SSO) en grundig orientering om de praktiske og proceduremæssige forhold. Orienteringen bliver givet ved et møde.

 

Særlige prøvevilkår for bl.a. ordblinde

Skolens studievejleder har løbende kontakt med de elever, der af forskellige årsager kan komme i betragtning til at få særlige prøvevilkår. Studievejlederne rådgiver ligeledes elever, der evt. kan komme i betragtning. Det drejer sig især om ordblinde, men også elever med psykiske og fysiske funktionsnedsættelse. I alle tilfælde vil studievejlederen bede om den nødvendige dokumentation for at kunne iværksætte de særlige prøvevilkår.

De særlige prøvevilkår er typisk forlænget tid til de skriftlige prøver (eksamen og årsprøver) samt forlænget forberedelsestid til de mundtlige eksamener og årsprøver.

De særlige prøveforhold ændrer ikke ved prøvens niveau. Bedømmelsen gives på samme vilkår som andre elever og i overensstemmelse læreplanerne i de enkelte fag. 

Fra foråret 2024 anvender NGG monitoreringsprogrammet ExamCookie ved alle prøver og eksaminer.