Ordensregler

På NGG forventer vi, at vores elever retter sig efter vores studie- og ordensregler. 

Ordensregler for Grundskolen

Ordensregler for STX og HF

Agitation på gymnasiet/hf/10kl

Grupper, der ikke har direkte tilknytning til gymnasiet (altså alle andre end gymnasiets elevgrupper), må ikke reklamere og agitere personligt på gymnasiet i skoletiden. Skolen vil ikke lægge rum til rene salgsaktiviteter som f.eks. salg af forsikringer, medlemskaber, mm. Dette ligger udenfor gymnasiets opgave og kan også være i strid med regler for markedsføring overfor børn og unge.

Skriftligt materiale kan efter aftale med elevråd og rektor evt. lægges ved gymnasieindgangen.

Politiske partier/ungdomspartier kan efter aftale få lov til at få et “bord” (lave en mindre stand) i kantineområdet og tale med eleverne i spisepausen. Vi følger i øvrigt “Kodeks for ungdomsorganisationers adgang på uddannelsesinstitutioner”, som gengives her:

Ungdomsorganisationerne og uddannelsesinstitutionerne aftaler altid indhold og tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer.

Ungdomsorganisationerne bør have mulighed for at mødes med elever og studerende inde på uddannelsesstedet i løbet af skoledagen, og uddannelsesinstitutionen bør stille lokale eller sted til rådighed.

Det er ikke en forudsætning for ungdomsorganisationernes adgang, at der i forvejen er medlemmer af den enkelte organisation blandt uddannelsesinstitutionens elever.

Der må ikke tegnes medlemskaber på skolen, men der må uddeles materiale.

Uddannelsesinstitutionen bør angive steder (eksempelvis opslagstavler), hvor ungdomsorganisationerne kan placere eller hænge materialer op.

Det er en fordel, hvis der kan etableres samspil mellem ungdomsorganisationernes aktiviteter på skolen og undervisningen og skolens aktiviteter i øvrigt.

Ungdomsorganisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men det er en fordel og understøtter en mangfoldig debat, hvis flere ungdomsorganisationer henvender sig sammen til uddannelsesinstitutionerne.

De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som ungdomsorganisationerne bidrager med på uddannelsesinstitutionerne, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.

Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable.

Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med ordensregler på uddannelsesinstitutionen.

Ungdomsorganisationerne er som udgangspunkt ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement.