Formålsparagraf og vedtægter

Formålsparagraf og vedtægter

Formålsparagraf

NGG skal i samarbejde med forældre oprette og drive en privat selvejende skole fra 0. klasse til afsluttende folkeskoleklasse og studentereksamen eller tilsvarende eksamen. Undervisningen skal tage sigte på den enkelte elevs størst mulige kundskabstilegnelse samt fremme dennes ansvarsfølelse, selvstændighed og respekt for fællesskabet og anderledes tænkende.

Institutionen ser det endvidere som sit mål at give eleverne et grundigt og alsidigt kendskab til og indleven i vor kultur, for derigennem at ruste dem til at blive borgere i et frit demokratisk og sekulært samfund.

Undervisningsministeriet har senest godkendt skolens vedtægter den 27. november 2008.

I overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen er seneste udgave pr. 1. maj 2018 ikke godkendt af Undervisningsministeriet.