NGG´s støtteforening

Støtteforeningen

Støtteforeningen blev stiftet i 1980, men allerede i 1983 blev den en selvstændig forening, der arbejder tæt sammen med skolen. 

Støtteforeningens formål er: 

  • at hjælpe skolen med forbedringer og nyanskaffelser
  • at øge interessen for skolen ved afholdelse af forskellige arrangementer.

I årenes løb er det blevet til en lang række anskaffelser, som indgår i skolens dagligdag. Det er fx blevet til en legeplads, et basketballanlæg, gardiner, opslagstavler, keyboards og andre musikinstrumenter, fjernsynsapparater og meget mere.

Støtteforeningen holder, som sagt, forskellige arrangementer for at øge interessen for skolen, og særligt den årlige julebasar er værd at nævne. På denne dag arbejder elever, lærere og forældre sammen, for på bare 5 timer at skabe en omsætning på ca. 100.000 kr. som går til skolen og dens elever.

Hvis man ønsker at indmelde sig i denne forening og støtte dens arbejde til gavn for skolen er det årlige medlemskontingent 200 kr pr. husstand.

Støtteforeningens MobilePay nr. 73991 og konto nr. 9570 12888678 (venligst notér din email).

Læs støtteforeningens vedtægter her: Vedtægter

Se regnskab for salg af lodsedler her.

Mail: stf@ngg.dk 

Bestyrelsen er:  Mail:
Rigmor Vagn Olsen (formand)  rigmorvo@outlook.dk
Bente Bech Hansen (kasserer) bente.bech.hansen@gmail.com
Grethe Romme  grethemarieromme@gmail.com