NGG´s støtteforening

Støtteforeningen

NGGs Støtteforening har eksisteret i 40 år og har gennem årene bidraget med hundredvis af nyanskaffelser og forbedringer til skolens elever og lærere. Ligeledes står Støtteforeningen for nogle af NGGs største traditioner; Julebasaren og Andebanko, som vi ikke vil være foruden.

Bag foreningen finder vi tre engagerede kvinder: Rigmor, Grethe og Bente, som alle har arbejdet på NGG, men nu nyder en aktiv pensionisttilværelse og det er vi glade for her på skolen, for vi kan ikke undvære dem og alle de fantastiske tiltag.

Hvilke formål støtter du med dit medlemskab og bidrag til Støtteforeningen

NGG´s Støtteforening binder elever og deres familier, lærere, gamle elever, og lokalsamfund sammen. Foreningen arbejder med at støtte op om NGGs nøgleord: Vilje – viden – værdier gennem meningsfulde projekter på tværs af helhedsskolen.

 

Støtteforeningens formålsbeskrivelse danner rammerne om alle de projekter foreningen engagerer sig i. Ikke kun skal de komme så mange som muligt til gavn, men de skal også understøtte vores arbejde med skolens tre nøgleord.

Udvalgte projekter initieres både gennem skolens elevråd og skolens udviklingsprojekter.

Hvordan kan du blive medlem af Støtteforeningen

Det er heldigvis meget let at blive medlem af vores støtteforening. Følg venligst vejledningen her.

Danmarks største førstehjælpsprojekt

Førstehjælpssamarbejdet med Røde Kors var det største af sin art i Danmark. Hele 1200 elever modtog førstehjælpsundervisning af professionelle instruktører og hele projektet blev den 1. november fejret sammen med Dansk Røde Kors og Generalsekretær Anders Ladekarl. Alle vores dygtige elever modtog ligeledes et fint diplom til minde om deres nyerhvervede kompetencer, som ikke kun handlede om livreddende førstehjælp, men også om fællesskab.

Støtteforeningen bidrog med 18.850 kr. for at realisere dette projekt.

NGGs Julebasar

Skolens nok mest legendariske tradition: Julebasaren er arrangeret af Støtteforeningen og al overskud fra arrangementet går til Støtteforeningen. Alle elever og lærere lægger et kæmpe stykke arbejde forud og på denne store dag, hvor over 3000 mennesker besøger NGG og støtter ikke kun den fantastiske stemning, men også med økonomiske bidrag til fællesskabet.

I 2023 indsamlede Støtteforeningen 102.390 kr.

Foredrag

”Lærerige eftermiddage” med Støtteforeningen er et nyt koncept, hvor vi ønsker at samle skolens ældste elever, gamle elever, forældre og bedsteforældre til spændende foredrag tre gange om året. Emnerne vil være aktuelle og lærerige og en forlængelse af et undervisningsforløb i skolens ældste klassetrin. Foredragene er finansierede af Støtteforeningen.

Næste foredrag i rækken bliver i starten af det kommende skoleår.

Mobilfri skole

I marts 2024 blev NGGs grundskole mobilfri og i samarbejde med skolens elevråd skabte vi aktivitetsområder, som kunne samle de unge i frikvartererne; bordfoldbold, brætspil, udendørs bordtennis og loungeområde blev installeret og eleverne er så glade for de nye faciliteter, som alle er finansierede af Støtteforeningen.

Støtteforeningen bidrog med 40.000 kr.

Påskebanko

Banko er endnu et traditionsrigt arrangement arrangeret af Støtteforeningen. Andebanko har i alle årene ligget i efteråret, men er nu flyttet til foråret og skiftet navn til Påskebanko. Men vi rører ikke ved konceptet og de fine præmier, som en frivillig forælder hjælper med at få sponsoreret. Derfor kan I også glæde jer til Påskebanko næste år.

I år indsamlede Støtteforeningen 2.350 kr. ved årets Påskebanko.

Musikken på NGG

Musikken på NGG betyder umådeligt meget for os alle; elever, lærere og forældre og ved hvert større arrangement på skolen underholdes vi af elever og lærere; Forårskoncerten, International Day, december-hygge, dimissioner samt ved julebasaren. Eleverne oplever, at viljen til at forberede sig og stå foran mange mennesker kan styrke dem. At de får kendskab og dermed viden om musikkens tilbliven og betydning samt værdien af fællesskabet når alle skal samarbejde om en musikoptræden.

I år har Støtteforeningen bidraget til en koncert for gymnasiets elever på 10. årgang, STX, HF og Year 11 og det var en kæmpe oplevelse for eleverne.

Vi samler ind til musikken på NGG

Da vores musikinstrumenter og lydudstyr bruges hver eneste dag, bliver de i sagens natur også slidte og det er en bekostelig affære. Derfor samler Støtteforeningen nu ind til ”musikken på NGG” og helt konkret til nye musikinstrumenter og lydudstyr.

Derfor har vi brug for endnu flere medlemmer til Støtteforeningen og også gerne enkeltdonationer. En enkeltdonation kan være lige hvad der passer dig. Vi er taknemmelige for alle bidrag.

Derfor håber vi, at du vil være med til at sprede det gode budskab om medlemskab af skolens støtteforening og vores fokus på musikken på NGG.

 For enkeltdonation til musikken på NGG:              Mobile Pay: 73991. Skriv ”musik” i emnefeltet.

Læs støtteforeningens vedtægter her: Vedtægter

Se regnskab for salg af lodsedler her.

Mail: stf@ngg.dk 

Bestyrelsen er:  Mail:
Rigmor Vagn Olsen (formand)  rigmorvo@outlook.dk
Bente Bech Hansen (kasserer) bente.bech.hansen@gmail.com
Grethe Romme  grethemarieromme@gmail.com