Education on demand

Undervisningsforløbet Education on demand

Her på NGG har vi skabt et særligt undervisningsforløb, som vi kalder for Education on demand. Forløbene er spækket med faglighed, aktualitet og spændende eksperimenter. Det er vores egne dygtige gymnasieelever, der underviser 7-9. klasser i øjenhøjde sammen med én til to gymnasielærere.

Hvorfor har vi lavet dette program? For det første vil vi gerne vise unge og kommende gymnasieelever, hvordan vi arbejder med faglige emner i gymnasiet. Vise dem de spændende fag, eksperimenter, projekter og diskussioner, som de kan se frem til. Vi vil gerne inspirere dem.   

Hvem kan få gavn af disse undervisningsforløb? Det kan alle 7-9. klasser. Både på NGG og på andre skoler.       

Education on demand emnerne strækker sig over fagene dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, biologi, kemi, geografi og historie.

Nedenfor ser du vores Education on demand-programmer:

Spis en orm - melorme og liv
Respiration• Opstille hypoteser.• Undersøge om melorme laver respiration med sensor teknologi• Fremstille grafer og bestemme hældningskoefficienter.• Undersøge om melorme er klimavenlig mad.
Når børn slår ihjel
Biologiske, psykologiske og sociologiske teorier om kriminalitet.• Undersøge en konkret engelsk case, hvor børn og unge har begået alvorlig kriminalitet.• Diskutere på engelsk, hvad årsagerne kan være.
Lever den amerikanske drøm bedst i Danmark?
Hvor ideen om The American Dream kommer fra.• Se eksempler på, hvordan The American Dream præsenteres i film og litteratur.• Forstå forskellene på den danske og den amerikanske samfundsmodel.• Undersøge statistikker, der måler lighed og indkomst- og uddannelsesmobilitet.
Planter kan trylle
Lære om fotosyntese.• Opstille hypoteser.• Med sensor teknologi undersøge om planter laver fotosyntese.• Fremstille grafer og bestemme hældningskoefficienter.• Undersøge planternes rolle i kulstofkredsløbet.
Madkemi
Lave sjove eksperimenter med køkkeningredienser, lave ost og undersøge emulsioner.• Lære om kemiske egenskaber og kemiske reaktioner af betydning for konsistens.• Opstille hypoteser og afprøve dem i praksis.
Hvad er politik
Arbejde med konkrete politiske debatter for at se på konflikt og samarbejdsmuligheder. • Arbejde med meningsmålinger for at undersøge, hvordan vælgerne reagerer på, hvad politikerne gør og siger.
Rollespil i undervisningen
Spille rollespil.• Alle elever får en rolle og et rollekort.• Forstå de tre dele som debatten handlede om: Økonomi, den danske velfærdsstat og dansk suverænitet.
Farver i fokus
Ekstrahere farvestoffer fra forskellige materialer.• Undersøge egenskaber for opløsningsmidler og farvestoffer• Måle på lysabsorption med et spektrofotometer.• Lære om polaritet, lys og farver.• Undersøge brug og betydning af farvestoffer.
Fart på kemien
Ændre på reaktionshastigheden af udvalgte reaktioner.• Opstille hypoteser og afprøve dem via eksperimenter.• Opleve sjove visuelle forsøg.
Ord i k(l)asser
Lære de mest almindelige ordklasser.• Lære at sortere ord med elevaktiverende grammatiklege.• Træne ordklasser ved bevægelse og samarbejde.• Blive mere bevidste om, hvilke ordklasser vi bruger i vores kommunikation.

Til skoler - vi kommer til jer

Vi kommer ud til jer og medbringer alle materialer. Vi gennemfører hele forløbet, der som udgangspunkt strækker sig over to timer tilpasset jeres skema. Vi kan justere efter jeres behov. Forløbene er typisk målrettet Folkeskolens 7.-9. klassetrin med en høj grad af elevaktivering og med en introduk-tion til gymnasiets arbejdsformer og metoder. Vores tilbud kan gennemføres i regi af brobygning, eller slet og ret som et besøg. Der er ingen omkostninger forbundet med besøget for jeres skole.

Her kan du læse mere om hvert forløb.

For at høre mere om mulighederne for et undervisningsforløb på netop din skole, kan du kontakte vicerektor Frederik Frederiksen på e-mail: ffr@ngg.dk eller per telefon: 45 57 23 21.

”Med Education on demand har vi skabt en naturlig forlængelse af vores mange spændende projekter i gymnasiet på NGG videre ud i lokalsamfundet – vi giver smagsprøver på metoder og begejstrer med viden”.

Marianne Johansson, naturvidenskabelig lektor på NGG Gymnasiet