Skolepenge

Skolepenge

Den danske afdeling - Grundskole & børnehave                               
Ventelistegebyr (refunderes ikke)   300 kr
Indskud   2.000 kr 
Skolepenge - første barn                  12 mdr 1.855 kr
Skolepenge - andet barn                     12 mdr 1.740 kr
Skolepenge - tredje barn                    12 mdr 1.180 kr
Skolepenge - fjerde barn 12 mdr 0 kr
Børnehave - Ællingen 11 mdr 1.990 kr

Gymnasium + HF 

     
HF - studerende  11 mdr 1.095 kr
STX - Skolepenge - første barn 12 mdr 1.515 kr
STX - Skolepenge - andet barn 12 mdr 1.405 kr
STX - Skolepenge - tredje barn 12 mdr 840 kr
Indskud   2.000 kr

North Zealand International School

Indskud   3.000 kr
Skolepenge - første barn                11 mdr 2.980 kr
Skolepenge - andet barn             11 mdr 2.525 kr
Skolepenge - tredje barn              11 mdr 1.965 kr
Skolepenge- fjerde barn 11 mdr 0 kr
Early Years 11 mrd 1.960 kr

Hvert år d.1/4 reguleres skolepengene jf. indeksreguleringen opgjort af Danmarks Statistik.

Senest opgjorte inflationstal for december 2023 var 11,7%. I NGG følger vi forrige års indeksregulering med 3,9% vedtaget af bestyrelsen jf. skolens vedtægter i §4, stk. 4.

De 5-årige gymnasielinjer LifeScience og SocialScience:

Der tillægges 300 kr. per måned til skolepengene for dig som går i LifeScience eller SocialScience-klassen. Den ekstra omkostning dækker ekstra-fag, ekskursioner samt opsparing til de to større studierejser i 1. og 2.g i gymnasiet.

Priser - Mini-SFO:

Efter Ællingen og lige inden skolestart starter jeres barn i mini-SFO. Dette er for at få en god og tryg overgang til SFO.

Mini-SFO starter 1. maj og slutter 30. juni. Prisen er i de 2 måneder 2.805 kr. pr måned. Juli er i vores sommerferie SFO.

SFO - Svanereden   
Op til seks timer ugentligt          11 mdr.      kr.     790
Over seks timer ugentligt 11 mdr. kr. 1.120

I skoleferierne kan der opkræves et mindre ekstrabeløb af dem, der deltager i arrangementer uden for ’huset’, idet vi gerne vil arrangere noget specielt for disse børn.

Sommerferie

Hele juli måned er betalingsfri i Svanereden og Ællingen.

Begge institutioner holder ferielukket i uge 29+30.

Indskud

Ved optagelse på NGG betales et indskud pr. hver elev.

Indskuddets størrelse kan ses i ovenstående tabel.

Indskudsbeløbet returneres snarest muligt efter, at eleven har forladt NGG. Dog fratrukket eventuelt skyldigt beløb til skolen. Det vil typisk ske i oktober/november efter dimission i juni, da eventuel manglende bogaflevering først skal gøres op og trækkes fra.

Såfremt eleven har fået økonomisk tilskud fra skolen returneres indskudsbeløbet ikke. 

For nye elever: Benyttes pladsen ikke ved skolestart, eller opsiges pladsen inden 30. september, tilbagebetales indskuddet ikke.

Det er meget vigtigt, at fortsætte sin betalingsserviceaftale efter dimission, således at indskud kan returneres automatisk. Du/I risikerer ikke at blive opkrævet for meget i skolepenge.

Skolepenge

Skolepengene fastsættes af skolens bestyrelse og opkræves via Betalingsservice.

Skolepengenes størrelse og antal betalingsmåneder kan ses i ovenstående tabel.

Hvis en elev begynder på NGG den 15. i måneden eller før betales det totale skolepenge beløb. Hvis eleven begynder den 16. i måneden eller senere betales der først skolepenge for den næstkommende måned.

Det er meget vigtigt, at fortsætte sin betalingsserviceaftale efter dimission, således at indskud kan returneres automatisk og at skolen får dækket sine omkostninger i juli måned også. Du/I risikerer ikke at blive opkrævet for meget i skolepenge.

Udmeldelse

Udmeldelse af en elev sker helt automatisk ved endt skoleår i en afgangsklasse. Ligeledes sker der automatisk udmeldelse fra SFO’en (Svanereden), når barnet skal i 4.klasse.

Ved udmeldelse i løbet af skoleåret betales der skolepenge i udmeldelsesmåneden + 30 dage.

Sker udmeldelsen efter 1. april, skal der betales skolepenge resten af det indeværende skoleår.

Bliver eleven på NGG i juni måned, skal der også betales skolepenge for juli, selvom udmeldelsen er sket før 1.april.

Hvis NGG afbryder samarbejdet ophører skolepengene i indeværende måned.