Skolepenge

Skolepenge

Den danske afdeling - Grundskole                               
Ventelistegebyr (refunderes ikke)   300 kr.   
Indskud   2.000 kr.  
Skolepenge - første barn                  12 mdr 1.720 kr.  
Skolepenge - andet barn                     12 mdr 1.610 kr.  
Skolepenge - tredje barn                    12 mdr 1.090 kr.  
Skolepenge - fjerde barn 12 mdr 0 kr.  

Gymnasium + HF 

     
HF - studerende  11 mdr 1.015 kr.  
STX - Skolepenge - første barn 12 mdr 1.405 kr.  
STX - Skolepenge - andet barn 12 mdr 1.300 kr.  
STX - Skolepenge - tredje barn 12 mdr 780 kr.  
Indskud   2.000 kr.  

North Zealand International School

Indskud   3.000 kr.  
Skolepenge - første barn                11 mdr 2.760 kr.  
Skolepenge - andet barn             11 mdr 2.340 kr.  
Skolepenge - tredje barn              11 mdr 1.820 kr.  
Skolepenge- fjerde barn 11 mdr 0 kr.

Priser - Ællingen:

  • 5.305 kr. pr måned i 11 måneder,- incl madordning (juli måned er betalingsfri)
  • Efter det kommunale tilskud er fratrukket er prisen væsentligt lavere. Til eksempel er tilskuddet p.t. i Fredensborg Kommune på kr. 3.551 pr. måned.
  • Da der ikke ydes tilskud til privat børnepasning i Hørsholm kommune er prisen 5.100 kr. pr måned for forældre bosiddende i Hørsholm Kommune.

Priser - Mini-SFO:

Efter Ællingen og lige inden skolestart starter jeres barn i mini-SFO. Dette er for at få en god og tryg overgang til SFO.

Mini-SFO starter 1. maj og slutter 30. juni. Prisen er i de 2 måneder 2.600 kr. pr måned. Juli er i vores sommerferie SFO.

SFO - Svanereden   
Op til seks timer ugentligt          11 mdr.      kr.     730
Over seks timer ugentligt 11 mdr. kr. 1.040

I skoleferierne kan der opkræves et mindre ekstrabeløb af dem, der deltager i arrangementer uden for ’huset’, idet vi gerne vil arrangere noget specielt for disse børn.

Information: Skolepengene stiger med ca. 3,9% pr 1/4/2023.

Sommerferie

Hele juli måned er betalingsfri i Svanereden og Ællingen.

Begge institutioner holder ferielukket i uge 29+30.

Indskud

Ved optagelse på NGG betaler hvert hjem et indskud.

Indskuddets størrelse kan ses i ovenstående tabel.

Indskudsbeløbet returneres snarest muligt efter, at eleven har forladt NGG. Dog fratrukket eventuelt skyldigt beløb til skolen. Det vil typisk ske i oktober/november efter dimission i juni, da eventuel manglende bogaflevering først skal gøres op og trækkes fra.

Såfremt eleven har fået økonomisk tilskud fra skolen returneres indskudsbeløbet ikke. 

For nye elever: Benyttes pladsen ikke ved skolestart, eller opsiges pladsen inden 30. september, tilbagebetales indskuddet ikke.

Det er meget vigtigt, at fortsætte sin betalingsserviceaftale efter dimission, således at indskud kan returneres automatisk. Du/I risikerer ikke at blive opkrævet for meget i skolepenge.

Skolepenge

Skolepengene fastsættes af skolens bestyrelse og opkræves via Betalingsservice.

Skolepengenes størrelse og antal betalingsmåneder kan ses i ovenstående tabel.

Hvis en elev begynder på NGG den 15. i måneden eller før betales det totale skolepenge beløb. Hvis eleven begynder den 16. i måneden eller senere betales der først skolepenge for den næstkommende måned.

Det er meget vigtigt, at fortsætte sin betalingsserviceaftale efter dimission, således at indskud kan returneres automatisk og at skolen får dækket sine omkostninger i juli måned også. Du/I risikerer ikke at blive opkrævet for meget i skolepenge.

Udmeldelse

Udmeldelse af en elev sker helt automatisk ved endt skoleår i en afgangsklasse. Ligeledes sker der automatisk udmeldelse fra SFO’en (Svanereden), når barnet skal i 4.klasse.

Ved udmeldelse i løbet af skoleåret betales der skolepenge i udmeldelsesmåneden + 30 dage.

Sker udmeldelsen efter 1. april, skal der betales skolepenge resten af det indeværende skoleår.

Bliver eleven på NGG i juni måned, skal der også betales skolepenge for juli, selvom udmeldelsen er sket før 1.april.

Hvis NGG afbryder samarbejdet ophører skolepengene i indeværende måned.