Bestyrelse og forældrerepræsentantskab

Bestyrelse og forældrerepræsentantskab

Bestyrelsen

Skolens ledelse varetages af bestyrelsen og rektor, hvor bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse, og rektor er skolens daglige leder og ansvarlig for skolens virksomhed.

NGG´s bestyrelse har 8 medlemmer, der vælges ved indirekte valg blandt forældrerepræsentanterne. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, og hvert år er 4 bestyrelsespladser på valg.

Der vælges 3 suppleanter hvert år. De indgår i prioriteret rækkefølge i en pulje, hvorfra de indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder. Suppleanter for bestyrelsesmedlemmer fra NIS vælges blandt NIS Parent Association.

I skoleåret 2021/22 ser bestyrelsen således ud:

FORMAND

Maria Pejter

Email: Formand@ngg.dk

NÆSTFORMAND

1. Dennis Kjeldsen

2. Rikke Novod

ØVRIGE MEDLEMMER

Nina Beck Thomsen

Malene Stausholm-Perkins

Christina Falkenberg Husum 

Michael Mellberg Nilsson

Joan Brochdorf

SUPPLEANTER

Minnie Brixen

Maria Svejstrup

Urban Sørensen 

Forældrerepræsentantskab

Her kan du hente de seneste referater fra forældrerepræsentantskabsmøderne. 

13. juni 2022

4. april 2022

7. juni 2021

27. september 2021

18. juni 2019

16. september 2020