Bestyrelse og forældrerepræsentantskab

Bestyrelse og forældrerepræsentantskab

Bestyrelsen

Skolens ledelse varetages af bestyrelsen og rektor, hvor bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse, og rektor er skolens daglige leder og ansvarlig for skolens virksomhed.

NGG´s bestyrelse har 8 medlemmer, der vælges på forældrekredsmødet i september. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, og hvert år er 4 bestyrelsespladser på valg.

Der vælges 3 suppleanter hvert år. De indgår i prioriteret rækkefølge i en pulje, hvorfra de indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder. 

I skoleåret 2023/24 ser bestyrelsen således ud:

FORMAND

Laurs Nørlund

Email: Formand@ngg.dk

NÆSTFORMÆND

Rikke Novod

Runa Thyregod

ØVRIGE MEDLEMMER

Kate Stallard

Malene Stausholm-Perkins

Anja Klemp Vilgaard 

Michael Mellberg Nilsson

Dennis Kjeldsen

SUPPLEANTER

Janine Andersen

Benedicte Brohm

Caroline Fiedler

2. maj 2024

17. april 2024

21. marts 2024

5. december 2023

11. oktober 2023

7. juni 2023

samt bilag

29. marts 2023

30. januar 2023

7. december 2022

Forældrekredsmøder

Her kan du hente de seneste referater fra forældrerepræsentantskabsmøderne. 

20. september 2023

10. maj 2023

28. september 2022

13. juni 2022

4. april 2022

27. september 2021

7. juni 2021

16. september 2020

18. juni 2019

Link til NGGs forretningsorden