Bestyrelse og forældrerepræsentantskab

Bestyrelse og forældrerepræsentantskab

Bestyrelsen

Skolens ledelse varetages af bestyrelsen og rektor, hvor bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse, og rektor er skolens daglige leder og ansvarlig for skolens virksomhed.

NGG´s bestyrelse har 8 medlemmer, der vælges på forældrekredsmødet i september. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, og hvert år er 4 bestyrelsespladser på valg.

Der vælges 3 suppleanter hvert år. De indgår i prioriteret rækkefølge i en pulje, hvorfra de indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder. 

I skoleåret 2022/23 ser bestyrelsen således ud:

FORMAND

Laurs Nørlund

Email: Formand@ngg.dk

NÆSTFORMÆND

Joan Brochdorf

Rikke Novod

ØVRIGE MEDLEMMER

Malene Stausholm-Perkins

Christina Falkenberg Husum 

Michael Mellberg Nilsson

Runa Thyregod

Dennis Kjeldsen

SUPPLEANTER

Mia Jensen

Anja Vilgaard

Flemming Trap

29. marts 2023

30. januar 2023

7. december 2022

Forældrekredsmøder

Her kan du hente de seneste referater fra forældrerepræsentantskabsmøderne. 

10. maj 2023

28. september 2022

13. juni 2022

4. april 2022

7. juni 2021

27. september 2021

18. juni 2019

16. september 2020