Skolepenge

Ventelistegebyr (refunderes ikke)   300 kr.
Den danske afdeling - Grundskole   
Indskud   2.000 kr.
Skolepenge - første barn  12 mdr 1.500 kr.
Skolepenge - andet barn  12 mdr 1.400 kr.
Skolepenge - tredje barn  12 mdr 900 kr.
Skolepenge - fjerde barn 12 mdr 0 kr.
Gymnasium + HF    
HF- studerende  11 mdr 850 kr.
Skolepenge - første barn 12 mdr 1.350 kr.
Skolepenge - andet barn 12 mdr 1.250 kr.
Skolepenge - tredje barn 12 mdr 750 kr.
Indskud   2.000 kr.
Music Acadamy (deltagerbetaling)   
Vokallinjen 9 mdr 350 kr.
Instrumentlinjen 9 mdr 350 kr.
Begge linjer 9 mdr 450 kr.
NGG international - Grundskole   
Indskud   3000 kr.
Skolepenge - første barn 11 mdr 2500 kr.
Skolepenge - andet barn 11 mdr 2100 kr.
Skolepenge - tredje barn 11 mdr 1600 kr.
Skolepenge- fjerde barn 11 mdr 0 kr.

Indskud

Ved optagelse på NGG betaler hvert hjem et indskud.

Indskuddets størrelse kan ses i ovenstående tabel.

Indskudsbeløbet returneres snarest muligt efter, at eleven har forladt NGG. Dog fratrukket eventuelt skyldigt beløb til skolen. Det vil typisk ske i oktober/november efter dimission i juni, da eventuel manglende bogaflevering først skal gøres op og trækkes fra.

Såfremt eleven har fået økonomisk tilskud fra skolen eller Støtteforeningen returneres indskudsbeløbet ikke. Indskudsbeløbet returneres ligeledes ikke, såfremt eleven efter optagelse alligevel ikke ønsker at gå på skolen.

Det er meget vigtigt, at fortsætte sin betalingsserviceaftale efter dimission, således at indskud kan returneres automatisk. Du/I risikerer ikke at blive opkrævet for meget i skolepenge.

Skolepenge

Skolepengene fastsættes af skolens bestyrelse.

Skolepengenes størrelse og antal betalingsmåneder kan ses i ovenstående tabel.

Hvis en elev begynder på NGG før den 20. i måneden betales det totale skolepenge beløb. Hvis eleven begynder efter den 20. i måneden betales der først skolepenge for den næstkommende måned.

Det er meget vigtigt, at fortsætte sin betalingsserviceaftale efter dimission, således at indskud kan returneres automatisk og at skolen får dækket sine omkostninger i juli måned også. Du/I risikerer ikke at blive opkrævet for meget i skolepenge.

Udmeldelse

Udmeldelse af en elev sker helt automatisk ved endt skoleår i en afgangsklasse. Ligeledes sker der automatisk udmeldelse fra SFO’en (Svanereden), når barnet skal i 4.klasse.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den første i måneden.

Sker udmeldelsen efter 1. april, skal der betales skolepenge resten af det indeværende skoleår.

Bliver eleven på NGG i juni måned, skal der også betales skolepenge for juli, selvom udmeldelsen er sket før 1.april.

Hvis NGG afbryder samarbejdet ophører skolepengene i indeværende måned.

 

Har vi vækket din interesse?

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Tak for din henvendelse

Du vil blive ringet op snarest.

Noget gik galt. Prøv venligst igen.