Skolepenge

Den danske afdeling - Grundskole   
Ventelistegebyr (refunderes ikke)   300 kr. 
Indskud   2.000 kr.
Skolepenge - første barn                      12 mdr 1.650 kr.
Skolepenge - andet barn                     12 mdr 1.550 kr.
Skolepenge - tredje barn                    12 mdr 1.050 kr.
Skolepenge - fjerde barn 12 mdr 0 kr.
Gymnasium + HF    
HF - studerende  11 mdr 975 kr.
STX - Skolepenge - første barn 12 mdr 1.350 kr.
STX - Skolepenge - andet barn 12 mdr 1.250 kr.
STX - Skolepenge - tredje barn 12 mdr 750 kr.
Indskud   2.000 kr.
North Zealand International School
Indskud   3.000 kr.
Skolepenge - første barn                11 mdr 2.650 kr.
Skolepenge - andet barn             11 mdr 2.250 kr.
Skolepenge - tredje barn              11 mdr 1.750 kr.
Skolepenge- fjerde barn 11 mdr 0 kr.

Indskud

Ved optagelse på NGG betaler hvert hjem et indskud.

Indskuddets størrelse kan ses i ovenstående tabel.

Indskudsbeløbet returneres snarest muligt efter, at eleven har forladt NGG. Dog fratrukket eventuelt skyldigt beløb til skolen. Det vil typisk ske i oktober/november efter dimission i juni, da eventuel manglende bogaflevering først skal gøres op og trækkes fra.

Såfremt eleven har fået økonomisk tilskud fra skolen returneres indskudsbeløbet ikke. 

Det er meget vigtigt, at fortsætte sin betalingsserviceaftale efter dimission, således at indskud kan returneres automatisk. Du/I risikerer ikke at blive opkrævet for meget i skolepenge.

Skolepenge

Skolepengene fastsættes af skolens bestyrelse og opkræves via Betalingsservice.

Skolepengenes størrelse og antal betalingsmåneder kan ses i ovenstående tabel.

Hvis en elev begynder på NGG før den 20. i måneden betales det totale skolepenge beløb. Hvis eleven begynder efter den 20. i måneden betales der først skolepenge for den næstkommende måned.

Det er meget vigtigt, at fortsætte sin betalingsserviceaftale efter dimission, således at indskud kan returneres automatisk og at skolen får dækket sine omkostninger i juli måned også. Du/I risikerer ikke at blive opkrævet for meget i skolepenge.

Udmeldelse

Udmeldelse af en elev sker helt automatisk ved endt skoleår i en afgangsklasse. Ligeledes sker der automatisk udmeldelse fra SFO’en (Svanereden), når barnet skal i 4.klasse.

Ved udmeldelse i løbet af skoleåret betales der skolepenge i udmeldelsesmåneden + 30 dage.

Sker udmeldelsen efter 1. april, skal der betales skolepenge resten af det indeværende skoleår.

Bliver eleven på NGG i juni måned, skal der også betales skolepenge for juli, selvom udmeldelsen er sket før 1.april.

Hvis NGG afbryder samarbejdet ophører skolepengene i indeværende måned.

Deltagerbetaling for vores øvrige tilbud kan findes på følgende links:

Forskolen Ællingen: https://ngg.dk/grundskole/forskole/tilmelding-og-priser

SFO Svanereden: https://ngg.dk/grundskole/sfo/tilmelding-og-priser

Sportscollege: https://ngg.dk/gymnasium/sportscollege

Music Academy: https://ngg.dk/gymnasium/music-academy/tilmelding