Supplerende undervisning

Supplerende undervisning

Supplerende undervisning

På NGG gør vi meget for at løfte vores elever til deres fulde potentiale. Vi ved, at nogle elever skal have en ekstra hånd for at nå dertil, og derfor tilbyder vi supplerende undervisning på alle klassetrin i dansk og i matematik.

Vi giver tid til den enkelte elev, og vurderer løbende, hvilke elever der har brug for en ekstra hånd.  

Som hovedregel tilbyder vi to timer pr. uge, som ofte ligger i fagets timer eller i musik, idræt eller orienteringsfag. Supplerende undervisning er fordelt over tre perioder, og tilbydes én periode ad gangen. Undervisningen foregår på hold med 1-3 elever, og ved periodens afslutning evalueres elevernes standpunkt, og det vurderes hvorvidt eleven skal tilbydes en ny undervisningsperiode.  

Vi holder løbende øje med vores elevers faglige udvikling

For at kunne løfte eleverne tester Kompetencecentret hvert år vores elevers læse- og stavefærdigheder i 0.-6. klasse. Sammenholdt med de erfaringer faglæreren har med eleven danner testen baggrund for en eventuel indstilling til supplerende undervisning, og i samråd med forældrene kan læreren altså indstille eleven til supplerende undervisning inden for sit respektive fag.

Kompetencecentret anvender de standardiserede prøver: Læseevaluering, Skriftsproglig udvikling samt ST-staveprøver. 

  • Læseevaluering anvendes i 0.-2. klasse.
  • Skriftsproglig udvikling anvendes i 1.- 4. klasse
  • ST-staveprøver anvendes i 2.- 6. klasse

Hjælp til ordblinde

I dette skriv kan du læse hvordan vi hjælper ordblinde elever: