Supplerende undervisning

Supplerende undervisning

Supplerende undervisning

På NGG gør vi meget for at løfte vores elever til deres fulde potentiale. Vi ved, at nogle elever skal have en ekstra hånd for at nå dertil, og derfor tilbyder vi supplerende undervisning på alle klassetrin i dansk og i matematik.

Vi giver tid til den enkelte elev, og vurderer løbende, hvilke elever der har brug for en ekstra hånd.  

Supplerende undervisning er fordelt over fire perioder, og tilbydes én periode ad gangen. Undervisningen foregår på hold med 1-3 elever, og ved periodens afslutning evalueres elevernes standpunkt, og det vurderes hvorvidt eleven skal tilbydes en ny undervisningsperiode.  

Vi holder løbende øje med vores elevers faglige udvikling

For at kunne løfte eleverne tester vi hvert år vores elevers læse- og stavefærdigheder i 0.-6. klasse. Sammenholdt med de erfaringer faglæreren har med eleven danner testen baggrund for en eventuel indstilling til supplerende undervisning, og i samråd med forældrene kan læreren altså indstille eleven til supplerende undervisning inden for sit respektive fag.

Kompetencecentret anvender de standardiserede prøver: Læseevaluering og Hogrefee Skriftsproglig Udvikling. 

  • Læseevaluering (Læseløft) anvendes i 0.-2. klasse.
  • Hogrefee Skriftsproglig Udvikling anvendes i 0.- 6. klasse

 

Ordblinde elever

Grundskolekontoret søger en programpakke med IntoWords (Læse- og Skriveteknologi) fra SPS (Specialpædagogisk støtte). 

Herefter modtager I en velkomstmail fra ATEA, hvor I finder login oplysninger til download af programpakken. Det er familiens eget ansvar at huske loginoplysningerne til fremtidig brug.

Specialundervisningens team er behjælpelige i oplæringen af IntoWords.

 Det er familiens eget ansvar at få installeret programpakken, på elevens computer. NGG vil dog gerne være behjælpelig med installation. Kontakt her Kirsten Thamstrup-Moser via mail: ktm@ngg.dk 
 

Familien har derudover ansvar for at indberette fejl og mangler i programpakken. Har man brug for teknisk hjælp til IntoWords, skal udstyret til reparation eller mangler der en opdatering, skal ATEA kontaktes. 

ATEA Servicedesk kan kontaktes på tlf. 7021 1286 eller servicedesk@atea.dk
 

Vitec er producenten af IntoWords. På deres hjemmeside kan I finde vejledninger til staveprogrammer: https://www.vitec-mv.com/dk/download/
Vitec Servicedesk kan kontaktes på tlf.  63 12 60 15 eller https://www.vitec-mv.com/dk/support-kontakt/

Når man er testet ordblind, har man ift. termins-/afgangsprøver ret til forlænget tid. Elever med ret til forlænget tid vil ifm. termins-/afgangsprøver, få separat besked fra vores prøvekoordinator Mia Bechmann Hansen/Michelle Høden Hoff Andersen (på barsel). Hvis I har lyst, kan I kan læse mere om dette kan vi anbefale uvm’s hjemmeside: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-vilkaar/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser

NOTA producerer og udlåner tekster, der er gjort tilgængelige for mennesker med læsehandicap. Ordblinde kan blive medlem af Nota og bruge Nota Bibliotek. Nota har mere end 40.000 lydbøger, e-bøger og punktskriftbøger. Medlemmer kan frit afspille og downloade fra Nota Bibliotek. I kan læse meget mere her: https://nota.dk/

Børne - og undervisningsministeriet har udviklet en ny portal - www.ordblindhed.dk - for ordblinde. 

Portalen formidler viden om ordblindhed til borgere og fagpersoner om alt fra ordblindetesten, ordblindeundervisning og andre muligheder for støtte i skolen, på uddannelsen og i jobbet.