Optagelse i 0.klasse

Optagelse i 0.klasse

Hvordan træffer du det store valg?

Det kan hurtigt gå op i praktik og logistik, når vi skal vælge skole til vores børn - særligt i de små klasser. Men selvom børnene er små, er det vigtigt, vi husker det store billede, siger Joan Trabjerg, som er leder af indskolingen på NGG. Joan taler jævnligt med forældre, der skal sende deres barn i skole for første gang. Læs her, hvad hun råder dig til at tænke over, når du træffer det store valg.

”Det er meget naturligt for en børnefamilie at tænke mest på praktikken i hverdagen, når der skal vælges skole. Jeg anbefaler forældrene også at tænke over skolens værdier, traditioner og det fællesskab som både barnet og forældrene bliver en del af” - Joan Trabjerg, Leder af indskolingen, NGG

Har skolen viljen til at skabe stærke fællesskaber?

Det kan være en god ide at tænke over hvilke minder, du ønsker dit barn skal tage med sig fra sin skolegang. Vi husker de mennesker, som inspirerer os og får os til at grine - og derfor betyder fællesskabet alt. Fællesskaber opstår ikke altid af sig selv, og derfor er det vigtigt at vælge en skole, der aktivt arbejder for at skabe et stærkt sammenhold mellem elever, lærere og forældre. I indskolingen arbejder vi fx med at ryste børnehaveklasserne sammen på vores tirsdagsture, hvor børnene hver uge får nye oplevelser sammen. Derudover er vi en af de få skoler, der har ressourcer til at sende børnene på lejrskoler og have fællesskabsstyrkende fag som svømning på skemaet. Generelt arbejder vi også for at involvere hele familien i barnets skolegang og skabe stærke og vedvarende relationer mellem forældrene.

Bruger skolen ressourcer på at sikre et godt fagligt miljø?

Det er meget forskelligt, hvordan skoler arbejder med at skabe et godt fagligt rum. På NGG tror vi på, at det gode værested er det gode lærested - og derfor bruger vi mange ressourcer på at skabe et respektfuldt rum, hvor børnene udviser hensyn til hinanden og lærerne. Dette arbejde indebærer bl.a. et tæt skole-hjem-samarbejde, og du kan forvente at blive ringet op, hvis dit barn sætter sig uden for fællesskabets rammer. Alle klasser har en fast klasselærer, der står for forældrekontakten. Derudover får klasselærerne hjælp af en trivselskoordinator, der sikrer, at alle børnene har det godt. Vi kan se, at vores arbejde med faste rammer og struktur har en direkte indvirkning på skolens faglige niveau, som ligger højt på landsgennemsnittet.

Har skolen stærke værdier?

De værdier, som skolen praktiserer i hverdagen, kan blive en vigtig del af den dannelse, som dit barn tager med sig videre i livet. På NGG går vi op i vores vigtige traditioner som julebazaren, forårskoncerten, den store fastelavnsfest eller Ande-banko. Disse arrangementer engagerer hele familien og lærer børnene at arbejde sammen om noget, der er større end dem selv. Vores traditioner er med til at skabe et stærkt tilhørsforhold til skolen, der gør at eleverne dukker op, selv mange år efter de er gået ud. En anden værdi, der fylder meget på NGG er vores internationale udsyn. Vi samarbejder tæt med vores internationale afdeling for at skabe kulturforståelse og give børnene nye perspektiver, så de er godt rustet til en dag at skulle tage deres egen plads i verden.

Optagelse på NGG

På NGG behøver du ikke vente et helt skoleår med at søge optagelse. Vi optager nemlig elever løbende gennem hele skoleåret.

Optagelse sker efter en samtale med den relevante afdelingsinspektør eller en skolevejleder. Ved samtalen deltager både barn og forældre, og I vil blive inviteret til samtalen, når vi har mulighed for at tilbyde jeres barn en plads.

Når dit barn starter på skolen hjælper vi jer godt i gang, så overgangen føles lidt nemmere. Nye elever får udpeget to klassekammerater som tutorer, og de sørger for at vise rundt på skolen og introducerer alle de nye klassekammerater og venner.

Vi glæder os til at byde dit barn velkommen!

Online ansøgning

Udfyld dette skema såfremt du ønsker at ansøge om plads på NGG: Online ansøgning 

Vedr. betaling af opskrivningsgebyr: Se venligst nederst på vores online ansøgningsskema.

Har du spørgsmål vedr. opskrivning af dit barn op på NGG, kan du kontakte os på ngg@ngg.dk eller på telefon 45 57 23 21 (tryk 1).

Skolepenge

Her kan du læse mere om, hvad det koster at gå på NGG.