Digital vejledning og regler

Digital dannelse

Elever på NGG skal ifølge skolens digitale dannelsesplan medbringe egen PC fra 4. klasse. 

I dette dokument kan du læse mere om de krav vi stiller samt gode råd til elevens egen PC:  Bring your own device guideline

Kompetenceplan

På NGG er vores elevers digitale dannelse et vigtigt fokuspunkt. Det er vigtigt for os som undervisningsinstitution, at vi som led i den faglige undervisning giver vores elever et varieret kendskab til digitale værktøjer, platforme og digital adfærd i det offentlige rum.