Traditioner på NGG

Traditioner på NGG

På NGG værner vi om vores traditioner og årlige arrangementer. Vi vægter traditionerne højt, fordi de er med til at skabe sammenhold på tværs af klasser og årgange.

Eleverne skal eksempelvis samarbejde om skuespil, konkurrere mod hinanden i fodboldturneringer, feste sammen til karnevallet eller stable kæmpe arrangementer, som den årlige Julebasar, på benene med alt hvad den indebærer af fiskedamme, spøgelseshuse, tombolaer og madsteder.

NGG traditioner

Her er et udpluk af nogle af NGG´s mange mindeværdige traditioner
Forårskoncerten
Julebasaren
Andebanko
Pink Shirt Day
Lucia
Fastelavn & Halloween

Studenterdimissionen er noget særligt for alle....

Uddannelsesleder Peter Laursen har været ansat på NGG i mere end 30 år og har dermed sagt farvel til mange hundrede studenter fra NGG. 

Vi har derfor spurgt Peter, hvorfor lige præcis studenterdimissionen på NGG er noget ganske særligt:

"For mig finder én af årets bedste traditioner sted på skoleårets sidste dag under studenternes dimission. Vi synger sammen med de unge studenter og klapper, når de velfortjent får overrakt deres studentereksamensbevis. Men herefter kommer en helt særlig NGG-tradition: Alle de studenter, der har gået på NGG siden 0. klasse, kommer på scenen og får overrakt et NGG-krus. Nogle år er det en tredjedel af studenterne såvel STX´ere og HF´ere. Det er noget helt særligt at se dem stå på scenen på deres sidste skoledag på NGG efter så mange år. Vi har kendt dem og deres familier i 12-13 år og vi håber, at summen af de mange traditioner, vi i fællesskab har haft, har bundfældet sig i den særlige NGG-ånd og dannelse, ”som ikke kan forklares og kun kan opleves”.